19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Inventāra un aprīkojuma iegāde pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā

Print Friendly, PDF & Email

 

 logo

Martā projekta ietvaros Apes novada dome Gaujienas tautas namam iegādājās jaunu inventāru un aprīkojumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Tika iegādāti 4 galvas mikrofoni, digitālās klavieres, 4 aizslietņi, CD atskaņotājs, skaņu aparatūras komplekts un 200 apmeklētāju krēsli.

Tas bija vislielākais pārsteigums pasākuma dalībniekiem, apmeklējot 11.martā “Trio koncertu”, jo tautas nama pasākumā skaņu nodrošināja jaunā skaņu iekārtu un koncertu baudīja, sēžot zālē jaunos, ērtos un pievilcīgos krēslos. Tos ir ērti sakārtot zālē rindās, kā arī viegli nokārtot, lai atbrīvotu zāles vidu ballei (atpūtas pasākumam). Krēslus var izkārtot pa vienam, gan saāķējot kopā pa 2 vai vairāk. Tagad ir iespējams nodrošināt orķestri vai viesmākslinieku grupas ar atsevišķiem krēsliem. Tos ir ļoti viegli pārvietot no vienas telpas uz otru.

Galvas mikrofoni sniedz iespēju vadīt dažāda veida pasākumus, kurus izmanto pasākuma vadītāji, kā arī dziedātāji, aktieri, nodrošinot vienmērīgu skaņas kvalitāti. Atvieglo pasākuma vadītājiem vadīt dažādas atrakcijas.

 Aizslietņus izmanto teātris dekorāciju izveidošanai, tautas namā pasākumu noformēšanai vai telpu norobežošanai. Jaunā audio skaņas aparatūra un atskaņotājs nodrošina jaudīgāku mūsdienu prasībām atbilstošu skaņas kvalitāti. Dod iespēju apskaņot arī plašākus pasākumus, ne tikai tautas nama zālē, bet arī brīvdabas estrādē.

Digitālās klavieres dod iespēju kvalitatīvāk organizēt koncertus ne tikai telpās, bet arī ārpus tām, estrādē un pagalmu koncertos. Tās ir viegli pārvietojamas no iekštelpām uz brīvdabas estrādi vai pagalma koncertiem. Svarīga nozīme ir arī tam, ka klavieres nav jāuzskaņo.

Sagaidot Latvijas simtgadi, tiek turpinātas tradīcijas un rīkoti svētki. Gaujienā notiks 4.maijā akcija “Apskauj Latviju”, stādot Latvijas simtgades ozolu un svinot “Baltā galdauta” svētkus. 26.maijā Apes novada bērnu svētki “Ripo, ripo saulīte”. Vieni no lielākajiem svētkiem Gaujienas pagastā ir Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Anniņu estrādē, Starptautiskais senioru dziesmu un deju festivāls ”Vasariņas vidū!”.

Tiks nodrošināti kultūras pasākumu pieejamība, kvalitatīva organizēšana un norise – koncertos, festivālos, teātros, atpūtas pasākumos, tematiskos pasākumos, semināros un dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas, līdz ar to uzlabosies arī iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Tā ir liela dāvana mūsu Gaujienas tautas nama amatierkolektīviem, apmeklētājiem, viesiem un tautas nama 65 gadu jubilejā, ko šogad atzīmēsim decembrī.

Apes novada dome realizē projektu Nr. 16-07-AL12-A019.2203-000003 „Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā”. Projekta kopējās izmaksas ir 13612.83 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7135.73 eiro.
Laima Poševa
Gaujienas tautas nama vadītāja

 

 

Dalīties:
2. maijs, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen