19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes PII Vāverīte Erasmus + programmas projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” noslēguma pasākums

Print Friendly, PDF & Email

 

22.jūnija rīta pusē, kad pēc ilgām lietainām dienām pie debesīm beidzot parādījās saule , Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte”  teritorijā noritēja pasākums „Laimīgs bērns Eiropā”. Tas bija kā noslēguma pasākums  divus gadus ilgušajām Erasmus + programmas projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” aktivitātēm, kad sešu valstu partneri kopīgi darbojāmies, lai izzinātu veselīgas ēšanas paradumus un iepazītu citu valstu kultūru.

Šajā dienā bērni kopā ar Jautro pavāru un Klauniņu atcerējās, kurās valstīs dzīvo mūsu projekta draugi, kādi ir šo valstu karogi un nosaukumi. Viens no bērnu uzdevumiem bija iegaumēt, kuru partnervalstu teritorijas apskalo jūras un okeāni. To bērni apguva „Esi priecīgs!” centrā, kur jautri peldinot papīra kuģīšus baseinā, iedomājās, kā izskatās dzidrā  jūra pie Krētas krastiem.

Centrā „Esi vesels!” bērni darbojās veselīgu ēdienu  gatavošanā. Tā kā tuvojās latviešu tautas Līgo svētki, tad bērni kopā ar Jautro pavāru degustēja latviešiem tik ierasto svētku cienastu – ķimeņu sieru. Savukārt jaunu  garšu izzināšanai gatavoja Krētā noskatītās grieķu siera maizītes, kā arī savos dārzos izaudzēto redīsu maizītes.

Centrā „Esi kustīgs!” bērni, izlozējot attiecīgās valsts karodziņu, izspēlēja partnervalstu kustību rotaļas.

Kā jautra aktivitāte centrā „Esi radošs!” kopā ar D. Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem izvērtās balonu apzīmēšana ar saulītēm, kas vēlāk tika kopīgi palaisti gaisā. Tas bija kā sveiciens mūsu partneriem par kopīgi izzinošās aktivitātēs pavadīto laiku, un viņu valstu saulaina laika saukšana šajā lietainajā vasarā pie mums.

Kas tad ir svētki bez dāvanām? Viena no tām bija uzņēmuma SIA “Very Berry” dāvana –  bērniem domāto saražoto suliņu degustācija. Šī pasākuma apmeklētājiem bija iespēja nogaršot suliņas, kas tapa  ar mūsu iestādes audzēkņu līdzdalību. Apmēram pirms gada SIA “Very Berry” uzņēmuma vadītājas Gundegas Sauškinas aicināti, mūsu iestādes audzēkņi garšoja un izgaršoja, skaitīja punktus un salīdzināja, kas garšo  vairāk un kas – ne tik ļoti no  uzņēmuma piedāvātajām sulām. Tas bija atbildīgs darbs, jo bija taču jānoskaidro, kuras  būs bērniem veselīgākās un garšīgākās sulas, kuras būtu vērts ražot. Kā atzina bērni – gaidīšana ir bijusi tā vērta, jo suliņas ir ne tikai garšīgas, bet arī veselīgas. Par to liecina suliņu nosaukumi – „Saldam miedziņam”, „Manam vēderiņam”, „Labām actiņām”! Paldies uzņēmuma „Very Berry” darbiniekiem par dāvanu un iesaistīšanu tik atbildīgā darbā!

Otru dāvanu šajā dienā mums sagādāja D. Ozoliņa Apes vidusskolas Lasītāju klubiņa bērni kopā ar skolotājām Vinetu Kalniņu un Aivu Zaķi.Viņi bija iestudējuši uzvedumu „Mainīsimies”, kas stāstīja par zaķēnu, kurš savā īpašumā vēlējās iegūt ne tikai gaiļa bārdu un govs tesmeni, bet arī zirga kurpes.  Šī uzveduma tēma bērniem saprotamā veidā rosināja uz pārdomām, ka ne viss, kas ir citiem, der mums. Tā arī mēs šī projekta ietvaros, daudz braukājot un ciemojoties citās zemēs, varējām iepazīt ne tikai citu valstu ēšanas paražas,  bet arī izglītības sistēmu, dažādas pieejas bērnu izglītošanā un audzināšanā, vecāku iesaistē iestādes darbībā, kā arī, protams, kultūru un tradīcijas.  Tagad tikai atliek savā ikdienā pārņemt to, kas mums likās aktuāls un noderīgs. Paldies jauniešiem un skolotājām, kas lasot grāmatas, aicina arī citus domāt par ikdienā aktuālām tēmām!

Savukārt mēs ar skolas bērniem varējām dalīties savos projekta ietvaros padarītajos darbos – kopīgi noskatoties grupas „Vāverēni” izveidoto multfilmu „Stāsts par ābolu jeb Draudzēsimies!”, citu partnervalstu bērnu  izveidotās filmiņas , kā arī prezentējot un dāvinot visu partnervalstu kopīgi veidoto kustību rotaļu grāmatu „Ēd pareizi, esi aktīvs!” un krāsojamo grāmatu „Izkrāso mani veselīgi!”.

Šajā dienā vērojot bērnus, laimīga bērna definīcija varētu būt –  vesels, kustīgs, radošs un priecīgs! Tāds  ir Laimīgs bērns Latvijā un Eiropā! Savukārt vasara ir vispiemērotākais laiks, kad bērniem ļaut tādiem būt- skraidot basām kājām, peldoties gan baseinos, gan upēs, ezeros un jūrā, izgaršojot dabas veltes savā dārzā un mežā, kā arī uzspēlējot kādu bērniem tīkamu rotaļu. Izbaudīsim vasaru, lai laimīgi satiktos septembrī jauna mācību gada sākumā!

Iluta Apine
Apes PII „Vāverīte” vadītāja 

 

Dalīties:
27. jūnijs, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen