17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Domes, komiteju un komisiju sēdes augustā

Apvienotā komiteju sēde:

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 

 Sociālo jautājumu komitejas sēde

 

10.augustā
plkst.13.00

 

10.augustā
plkst.14.00

Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.augustā
plkst.10:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Vides komisijas
sēde

17.augustā
plkst.13:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Domes kārtējā
14.sēde

24.augustā
plkst.14:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

Darba kārtība

15. jūlijs, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs