12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

PAZIŅOJUMS par nomas tiesību izsoli mobilo sakaru bāzes stacijas izvietošanai

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome rīko nomas tiesību izsoli mobilo sakaru bāzes stacijas izvietošanai nekustāmajā īpašumā,  „Vēji”  Trapenes  pagastā, Apes novadā

  1. Izsoles sākumcena – nosacītā nomas maksa par sakaru iekārtu uzstādīšanas vietu 138.76 EUR (bez PVN) mēnesī.
  2. Pieteikumu iesniegšanas laiks un vieta (piecas) darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2017.gada 7.augustam, plkst.10.00 klientu apkalpošanas centrā, Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337
  3. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta – 2017.gada 7.augustā plkst.11.00, Apes novada domes zālē Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337

Vairāk informācijas

Dalīties:
25. jūlijs, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs