19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projektā iepazīst Zaļo ceļu Luksemburgā

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome, laika periodā no 4. līdz 6.jūnijam, kopā ar projekta “Green Railway” partneriem no Vidzemes un Dienvidigaunijas ar velosipēdiem iepazinās ar 125km garo Zaļo ceļu Vennbahn.

Vennbahn ir kādreizējā dzelzceļa līnija, kas savienoja Vācijas pilsētu Āheni (Aachen) ar pilsētu Troisvierges, kas atrodas Luksemburgas Ziemeļu daļā. Vennbahn lielāko daļu ved pa Vācijas – Beļģijas robežu un šobrīd šī kādreizējā dzelzceļa līnija ir pielāgota tūrisma vajadzībām.

Iepriekšminēto maršrutu projekta dalībnieki veica ar elektroriteņiem (eBike) un brauciena laikā īpašu vērību pievērsa gan infrastruktūrai, gan pieejamiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti maršrutā, gan pakalpojuma ņēmējiem, proti, tūristiem – velobraucējiem, skrituļotājiem, kājāmgājējiem un arī cilvēkiem, kas bija devušies izjādēs ar zirgiem. Jāmin, ka šajās dienās tūristu bija īpaši daudz un bija iespēja pavērot, kas tieši tūristus piesaista un kas interesē. Vairākos maršruta posmos tika apskatītas arī apmeklētāju uzskaites sistēmas, kuras vēlāk, kopā ar Vennbahn Projekta menedžeri Dany Heck, tika izrunātas, analizētas un novērtētas. Kā īpaši interesants objekts tika apskatīts un izmēģināts unikāls piedāvājums – dzelzceļa velosipēdi, kas pārvietojas pa dzelzceļa sliedēm un tos tāpat kā velosipēdus uz priekšu kustina, minot pedāļus.

Brauciens tika organizēts Igaunijas – Latvijas projekts “Green Railway” ietvaros, kas paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām.

Projekta “Zaļie dzelzceļi” (“Green Railway”) ietvaros Apes novada dome plāno sakopt bijušā dzelzceļa līnijas posmu pie Ganību ielas, atjaunot tiltiņu pāri Jašupītei uz Ganību ielas, izvietot tūrisma informatīvās norāžu zīmes un lielformāta informatīvo stendu, uzstādīt digitālo velo skaitītāju un realizēt virkni pasākumus, kas popularizē aktīvo tūrismu un jaunizveidoto velomaršrutu.

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Apes novada domes kopējais budžets sastāda 33 650.00 EUR, tai skaitā Apes novada domes līdzfinansējums 5 047.50 EUR apmērā. Projekts norisinās 26 mēnešus no 01.03.2017. līdz 30.04.2019.
Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece
Dalīties:
3. jūlijs, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen