14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Piedalies fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē

Apes novada bērnus aicinām piedalīties fiziskās un garīgās veselības veicinošā nometnē ar pamatmērķi apgūt un pilnveidot orientēšanās sporta iemaņas.

Projekta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros tiek organizēta fiziskās un garīgās veselības veicināšanas nometne “Skrienam kopā”.

Nometnes mērķis: Veicināt fizisko un garīgo veselību Apes novada bērniem ar pamatmērķi apgūt un pilnveidot orientēšanās sporta iemaņas.

Nometnes norises laiks: no 07.08.2017. līdz 11.08.2017.

Nometnes norises laiks un vieta: Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

Nometnes tips: Diennakts nometne. Atvērta nometne – iespēja pieteikties bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nometnes vecums: 10-16 g.v. bērniem

Nometnes organizētājs: Biedrība “Vītolēni”

Pieteikšanās līdz 05.08.2017 zvanot pa tālruni Raivis Kalniņš 27841091

Dalīties:
1. augusts, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs