19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta „ACTIVE AGE” ietvaros Apes un Engures novadu iedzīvotāju kopīga mācību vizīte uz Setomā, Igaunijā

Print Friendly, PDF & Email

 

No 04. – 05. augustam mēs, Apes un Engures novadu darbīgākie iedzīvotāji vecumā 55+ projekta “ACTIVE AGE” ietvaros devāmies pieredzes braucienā uz Setomā apgabalu Igaunijā, lai skatītu veiksmīgākās šīs puses saimniecības, uzklausītu aktīvākos Setomā iedzīvotājus vecumā 55+ un skatītu interesantas un skaistas vietas. No Apes novada braucienā piedalījās gan Apes un Gaujienas, gan Trapenes un Virešu pārstāvji.

Pirmajā dienā  Setomā pusē apmeklējām Nopri saimniecību netālu no Misso. Pats saimnieks Tīts Nīlo ļoti atraktīvi iepazīstināja ar saimniecības darbību, sākot ar lopu barošanu, piena slaukšanu, krējuma, biezpiena, siera, jogurtu un liellopu desu  ražošanu. Viss ir mehanizēts augstākajā līmenī. Tikām gan cienāti ar saimniecības produkciju, gan arī varējām to iegādāties saimniecības veikalā.  Interesanti bija arī tas, ka veikalā nopērkamas no Nopri saimniecības jogurta pagatavotās ziepes un ķermeņa krēmi. Saimniecībā strādā ne tikai visa ģimene, bet nodarbināti arī vēl vairāki cilvēki no tuvējās apkārtnes.  

Tālāk devāmies uz Andri-Peedo kazu saimniecību Misso. Šeit ar saimniecības darbiem tiek galā tikai pati ģimene. Īpašas šķirnes kazas ievedno Vācijas. Pagaidām saimniecībā ir ap 200 kazām, bet saimniecība joprojām paplašinās un saimnieka mērķis ir sasniegt 500 galvu lielu ganāmpulku. Arī viss ir mehanizēts un automatizēts. Saimnieks datorā skatās un pārbauda stāvokli kazu nodalījumos. Saimnieks uzsver kvalitatīvas pārtikas nozīmi, tāpēc izbūvēts vesels angārs siena žāvēšanai, kā arī pēc speciāla pasūtījuma tiek izgatavotas īpašas pilnvērtīgas barības granulas.

No lopkopības pārgājām uz kokapstrādi. Iepazināmies ar darbu mēbeļu ražotnē „VIP-Mōōbel” Luhamā, kur strādā viena ģimene un ražo mēbeles pārsvarā importam uz ārzemēm. Process mehanizēts. Gan dārza, gan  iekštelpu mēbeles skaistas un praktiskas.

Kā nākamo apmeklējām Seto mākslas galeriju Obinitsā, kur mūs sagaidīja un interesanti visu stāstīja pati saimniece. Iepazināmies ar Seto paražām, tradīcijām, likumiem, uzzinājām daudz jauna. Apbrīnojām ļoti daudz un dažādus auskarus, apsveikumus, matu sprādzes, gatavotus no bērza tāsīm un koku lapām. Bija arī pašu gatavotas greznas sudrablietas.

Un klāt jau iekārtošanās Piusa viesu namā, kur kopīgas vakariņas, Tallinas etniskās grupas koncerts, pieredzes stāsti, dziesmas un jautrība. Jauks viesu nams, uz kuru ir vērts aizbraukt. Nakšņošana mazās mājiņās, pa 4 cilvēkiem katrā. Makšķerniekiem iespēja vietējā upītē un dīķī par naudu samakšķerēt zivis, cik vien vēlas.

Nākošā diena sākās ar brokastīm un ceļu uz Meremāe kalnu, kur neskatoties uz ļoti vējaino laiku, tomēr uzkāpām tornī, no kura pārredzējām Pečorus, Munameģi un vēl tālāku apkārtni.

Tālāk ceļu mērojām uz Luhamā, kas jau ir pie pašas Krievijas robežas. Vispirms apmeklējām ortodoksālo baznīcu, kurā vietējais mācītājs mums noturēja Dievkalpojumu, „iesvaidīja” mūs ar svēto ūdeni un atļāva aizdegt svecīti ar iespēju aizlūgt par to, ko katrs gribējām. Baznīca neliela, bet skaista un blakus kapsēta, kas vizuāli nedaudz atšķīrās no mūsu pierastajām kapsētām.

Mums ļoti laimējās, jo 5.augusts Luhamā ir Seto Karaļvalsts diena. Šajā dienā Seto tauta ievēl sev karali, kura uzdevums ir sabiedriskā kārtā organizēt dažādas kultūras aktivitātes visu gadu. Iepriekšējais karalis noliek savas pilnvaras. Pasākums ir grandiozs, kuru apmeklē līdz pat 10 tūkstošiem cilvēku. Tas sākas ar Seto valsts himnu, Seto valsts karoga uzvilkšanu, ar koncertu, iepriekšējā un jaunā karaļa uzrunām. Un visu dienu darbojas amatnieku tirgus, kurš bija ļoti plašs, sākot ar pārtiku, līdz pat amatnieku un rokdarbnieku  izstrādājumiem. Mums iepatikās igauņu īpašā stilā pītie grozi, kas vairāki aizceļoja uz Engures novadu.

 Laiks aizskrēja divas dienas nemanot. Daudz redzēts, daudz dzirdēts un katram savs vērtējums. Bet viennozīmīgi visi secinājām, ka igauņi ir soli mums priekšā: drosmīgāki, darbīgāki, nebaidās riskēt, uzsākot savu biznesu. Un klausoties saimniekos, sapratām, ka viņu valsts politika ir daudz labvēlīgāka jaunajiem uzņēmējiem, ko atzina arī paši igauņi. Bet bez nopietna, reizēm pat ļoti grūta darba, nekas nenotiek pats no sevis. Visam priekšā ir vajadzīgs cilvēks.

Nākamā tikšanās ar projekta laikā iegūtajiem draugiem un kolēģiem no  Engures novada un Setomā jau septembrī Apē, lai parādītu mūsu novadu un dalītos  pieredzē.

Aktivitātes tiek realizētas Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” ietvaros.
Ausma Agare
Brauciena dalībniece no Apes novada Virešu pagasta

 

 

Dalīties:
23. augusts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen