Saistītie raksti

Seno amatu darbnīcas apmeklējums kā motivācija mācīties amatu

Print Friendly, PDF & Email

 

18.jūlijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.-11.klašu bērni un jaunieši  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apguva jaunas zināšanas un prasmes par senajiem amatiem, instrumentiem un darba metodēm, lai veiksmīgāk varētu izvēlēties savu nākotnes arodu. Skolēni apmeklēja Seno Amatu darbnīcu Balvos. Šīs darbnīcas apmeklējums skolēniem bija īsts piedzīvojums un laba motivācija mainīties un mācīties.

Seno Amatu darbnīcā ir pieejama informācija par apkaimes amatniekiem, kā arī  īpaši izstrādātas programmas jauniešiem par senajiem amatiem un  darba rīkiem. Darbnīcas saimnieks ir kokamatnieks Ēriks Kanaviņš, kurš  gatavojis latgaliešu sētas maketu Balvu Novada muzejam, restaurējis vairākus krustus un krucifiksus. 2007.gadā izkaltas un Lāča dārzā izvietotas četras lāču skulptūras. Pats meistars strādā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā par mājturības un tehnoloģiju skolotāju. Ē.Kanaviņš piedalījās amatnieku konkursā un kļuva par Mazās balvas ieguvēju. Intervija ar pedagogu ir lasāma žurnāla „Dari Pats” šā gada maija numurā, publikācijā „Seno amatu darbnīcas meistars”.

„Seno amatu darbnīcā” skolēniem tika dota iespēja iepazīt dažādus vecos darba rīkus un pamēģināt gan virpot uz vecās virpas, gan zāģēt, gan kalt, izliet laimi, kā arī seno laiku „bada pannā” uz malkas plīts cept vafeles utt. Katrs darba instruments un tā funkcionalitāte šodien tika  izskaidrota, nodemonstrēta. Visintersantākais brīdis bija, kad strādāt ar senajiem instrumentiem tika ļauts pašiem skolēniem.

Galvenais akcents tomēr tika likts uz skolēnu motivēšanu mācīties, jo, izmēģinot vecos darba rīkus un redzot jauno tehnoloģiju iespējas, skolēniem rodas citāda interese un motivācija apgūt kādu no profesijām vai amatiem. Lai mūsdienās kļūtu par galdnieku, elektriķi, šuvēju utt. vairs nepietiek ar tām zināšanām, kas bija nepieciešamas agrāk šo arodu meistariem, tagad klāt nāk arī moderno tehnoloģiju un programmēšanas pārzināšana.

Skolēni pēc spraigās darba dienas atzina, ka diena ir pavadīta interesanti, darbīgi, izzinoši un vērtīgi pašiem savai nākotnei.

Normunds Prazņicāns
skolotājs
Dalīties:
23. augusts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs