19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Septembrī uzsāks darboties Amatu prasmju centrs Trapenē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Augustā noslēgušās Apes novada domes realizētā LEADER projekta Nr. 16-07-AL26-A019.2203-000001 „Amatu prasmju centrs Trapenē” aktivitātes. Projekta ietvaros Trapenes pamatskolas mājturības kabinets tika pilnveidots un modernizēts, iegādājoties 2 aužamās stelles, izšūšanas mašīnu, ar kuras palīdzību varēs izšūt skaistas monogrammas uz auduma,  un projektoru, ar kura palīdzību varēs veikt savu darbu prezentāciju apskates, vai aplūkot jaunas idejas, ko varētu realizēt.

„Amatu prasmju centru” būs iespējams apmeklēt ikvienam Trapenes iedzīvotājam, kas vēlēsies mācīties gan aust, gan izšūt, tādējādi dažāda gadagājuma cilvēkiem –gan jauniešiem, gan aktīvā darba veicējiem, gan vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, radot iespēju attīstīt savu mazo uzņēmējdarbību un, varbūt arī nodrošināt sevi ar papildus iztikas līdzekļiem.

Aprīkotais kabinets darbosies ilgtermiņā kā profesionālās ievirzes kabinets, ko turpinās finansēt pašvaldība, veicinot seno tradīciju un amata prasmju apguvi savienojumā ar mūsdienu tehnoloģijām, ieviešot skolēnu un pieaugušo mūžizglītības pasākumus.

Jau septembra otrajā pusē amatu prasmju centrs uzsāks darboties un visi darboties gribošie iedzīvotāji  būs laipni gaidīti jaunajā centrā, lai uzsāktu aušanas nodarbības rokdarbnieces Renātes Pilipas vadībā. Informācija par apmācībām tiks izvietota Trapenē, novada mājas lapā un sociālajos tīklos.

Projekts realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, programmas finansējums 3362.67 eiro.

Daiga Bojāre
Apes novada domes projektu vadītāja

 

 

Dalīties:
29. augusts, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen