19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aicina pieteikties iedzīvotājus vecumā 55+ uz nodarbībām “Angļu valodas kurss”

Print Friendly, PDF & Email

AICINĀM PIETEIKTIES!
Septembrī tiks uzsāktas nodarbības  iedzīvotājiem vecumā 55+ “Angļu valodas kurss”.

Programmā:

  • Apkalpojošajā un tūrisma sfērā nepieciešamās sarunvalodas pamatu apgūšana un praktizēšana

Aicinām visus interesentus, kuri vēlas piedalīties apmācībās, jo vietu skaits ir ierobežots, pieteikties līdz 2017.gada 14.septembrim, sazinoties ar Daigu Bojāri, tel. 64307213 vai mob.tel.28690844.

Apmācības notiks D.Ozoliņa Apes vidusskolā, sākot ar 21.septembri.

Šī būs iespēja Jums apgūt vienkāršai sarunvalodai nepieciešamos pamatus, lai varētu komunicēt ceļojot, strādājot ar klientiem tūrismā, tirdzniecībā, apkalpojošajā sfērā u.c.

Vēlamies atgādināt pat ja jau Jums ir priekšzināšanas, mēs Jūs gaidīsim, lai atkārtotu zināmo un apgūtu ko jaunu.

Nodarbības būs bezmaksas.

 

Aktivitātes tiek realizētas Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge” ietvaros.
Dalīties:
4. septembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen