26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Saistītie raksti

Domes, komiteju un komisiju sēdes oktobrī

 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

19.oktobrī
plkst.9:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Domes kārtējā
sēde

26.oktobrī
plkst.14:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.novembrī
plkst.13:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

Darba kārtība

11. septembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs