19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošanas darbi noslēgušies

Print Friendly, PDF & Email

 

Gaujienas muižas ansamblis ir teritorija, kur apmeklētājs var ieraudzīt vēstures liecības no viduslaikiem līdz mūsdienām. Gaujienas pilsdrupas un 19.gs muižas parks ar vairāk kā 10 ēkām un daudziem parka arhitektūras elementiem veido ainaviski vienotu  kompleksu.

Gaujienas muižas ansamblis veidots teritorijā ar izteiktu reljefu, tāpēc ainaviski un funkcionāli nozīmīgākās nogāzes nostiprinātas ar dolomīta akmeņiem un atbalsta sienām. Dolomīta akmens mūra elementi un mazās arhitektūras formas ir būtiska Gaujienas parka sastāvdaļa – arkas, kāpnes, mūrēti stabi dārza sētai un dažādi dekoratīvi elementi. Projekta ieviešanas gaitā tika nostiprinātas Anniņu terases, kas laika gaitā nogāzes slīpuma un lietusūdeņu spiediena un izskalojumu rezultātā bija zaudējušas funkcionālo izturību un apdraudēja turpmāku teritorijas ekspluatāciju publisku pasākumu rīkošanai. Izmantojot vietējo būvmateriālu – dolomīta akmeņus un pielietojot jaunu tehnoloģiju, kraujot akmeņus metāla gabionos, ir izveidots stabils, noturīgs un mitruma caurlaidīgs atbalsts katrai nogāzes terasei.


Gaujienas parka nogāzes labiekārtošanas darbi tika realizēti pateicoties biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienesta atbalstītajam projektam Nr. 16-07-AL12-A019.2201-000002 „Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansiālu atbalstu, kas sastādīja 26 368.20 EUR.

 

Dalīties:
20. septembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen