19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsāk realizēt Erasmus+ projektu

Print Friendly, PDF & Email

Laikā no 9.oktobra līdz 14.oktobrim Nīderlandes pilsētā Leidenē risinājās starpvalstu projekta „We are living together and we need each other. Social Emotional Learning” jeb „SEL” vadības sanāksme, kuru pārstāvēja Nīderlandes, Portugāles, Slovākijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Turcijas un Latvijas skolu pārstāvji.

Latviju pārstāvēja mūsu skolas projekta vadības grupa Gunita Ķelpa, Līga Bukovska un Ieva Zariņa.

Projekta galvenie mērķi:

  • Izpētīt un identificēt SEL specifiskos aspektus katrā projekta dalībvalstī; kopā izveidot , aprobēt un izplatīt  sociāli emociālās mācīšanās un mācīšanās mācību resursus.
  • Paaugstināt skolēnu zināšanas par citām valstīm.
  • Attīstīt skolēnu  sociālo un starpkultūru kompetences.
  • Veicināt taisnīgumu un bērnu no nelabvēlīgām un imigrantu  ģimenēm integrāciju skolās.
  • Svešvalodu zināšanu  uzlabošana un pielietojums.
  • Digitālo kompetenču prasmju paaugstināšana, izmantojot inovatīvi integrētas pieejas.

 Jenaplanschool de Dukdalf skolā iepazināmies ar izglītības procesa organizāciju, vērojām mācību nodarbības, vadījām pašas mācību stundas, kurās skolēnus iepazīstinājām ar Latviju, Gaujienas skolu, mācījām skolēniem pateikt dažus teikumus latviešu valodā, iemācījām dziedāt latviešu tautasdziesmu. Nīderlandes skolēni mūs uzņēma ļoti pozitīvi un ar prieku apguva stundas laikā latviešu valodā pieklājības frāzes. Arī mums tā bija interesanta pieredze.

Visu valstu skolotāji lielāko dienu daļu pavadīja sanāksmēs, plānojot un diskutējot par starpvalstu vizītēm turpmāk, par veicamajiem uzdevumiem līdz nākošajai tikšanās reizei Slovākijā. Notika balsojums arī par projekta logo, kurus zīmēja visu valstu skolēni. Mūsu Austra Kalniņa veidotais logo tika novērtēts kā otrs labākais.

  Daudz diskutējām par sociāli emocionālo audzināšanu, kā rezultātā tapa metodiskais materiāls, kas kalpos kā palīgs skolotājiem ne tikai projekta ietvaros, bet arī katram savā skolā  ikdienas darbā.

  Leidenes skolā valdīja mierīga, draudzīga gaisotne, varēja vērot vecāku ieinteresētību skolas darbā, kad vecāki pēcpusdienās nāca pakaļ savām atvasēm, sarunājās ar skolotājiem, bija dienas, kad vecāki strādāja klasēs kā skolotāju palīgi.

 Starptautiskais projekts turpināsies 2 gadus. Jau janvārī 4 skolēni un 2 skolotāji no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas  dosies uz Slovākiju.

Vairāk foto

Ieva Zariņa
skolas direktore 
Dalīties:
26. oktobris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen