19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupas uzsāk realizēt Nordplus Junior programmas projektu

Print Friendly, PDF & Email

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupas uzsākušas dalību starptautiskā Nordplus Junior programmas projektā Nr. NPJR- 2017/10128 “First timers”.

Šajā projektā iesaistījušās 4 mācību iestādes: Šauļu bērnudārzs „Klevelis” (Lietuva), Jura Neikena Dikļu pamatskola (Latvija), Kohila bērnudārzs „ Sipsik” (Igaunija) un Trapenes sākumskola (Latvija).

Projekts norisināsies 12 mēnešu garumā un tā ietvaros paredzētas kopskaitā 4 tikšanās reizes katrā no partnerskolām.

Projekta mērķis ir izveidot ciešāku sadarbību starp Baltijas valstu izglītības iestādēm, un vienlaicīgi uzzināt, kā strādā kaimiņvalstu skolotājas, kādas mācību metodes pielieto darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, pārņemsim arī kolēģu labo praksi un pieredzi.

Projekta laikā katram no partneriem būs jāizstrādā 4 tēmas:

  • Katras valsts spēles (Lietuva);
  • Slaveni rakstnieki visās valstīs (Latvija- Trapene);
  • Veselīgs dzīvesveids (Igaunija);
  • Mazie patrioti (Latvija- Dikļi);

Rezultātā būs izveidojies ne tikai sadarbības tīkls starp iestādēm, bet padziļinājušās zināšanas par citām Baltijas valstīm, kā arī aplūkotas dažādas mācību metodes.  

Pirmā projekta tikšanās norisinājās š.g.  24. un 25. oktobrī Šauļos, Lietuvā. Uz šo tikšanos, kopā ar Apes novada domes projektu vadītāju Daigu Bojāri, devāmies arī mēs – Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupu skolotājas – Līga Akmentiņa un Anita Pilipa.

Pirmajā tikšanās dienā Šauļu bērnudārzā „Klevelis” mūs sirsnīgi sagaidīja lietuviešu partneri- iestādes direktore Adelija Motejūnienė un viņas lielākie palīgi bērnudārza ikdienā- Danguole Žebelienė un Jūratė Krenciūtė. Ar lepnumu un smaidīgām sejām iestādē mūs ar muzikālu priekšnesumu sveica lietuviešu bērni kopā ar savu muzikālo audzinātāju.  Turpinājumā katrs no partneriem iepazīstināja ar savu izglītības iestādi, tās atrašanās vietu, vēsturi, aktivitātēm mācību procesā, izmantojamām tehnoloģijām. Lai gan visās iestādēs izglītojam pirmsskolas vecuma bērnus, katrā no tām ir kas īpašs, ko varētu tuvāk iepazīt un pārņemt savā  darbā. Vēlā pēcpusdienā, gida pavadībā izstaigājām Šauļu pilsētas skaistākās un ievērojamākās vietas. Tas bija pavisam īss ieskats pusotras stundas garumā, kas rosina turp doties vēlreiz. Atgriežoties  bērnudārzā bērni  mums demonstrēja tradicionālas lietuviešu rotaļas.  Lielu interesi izraisīja bērnudārza telpu un apkārtnes apskate. Daudz redzējām pašgatavotu lietu, grupas bija skaisti iekārtotas, katrā no tām bija citādas mēbelītes bērniem. Mazie trapenieši arī noteikti priecātos par trenažieriem grupas telpā un īstu futbola laukumu dārziņa teritorijā.

Otrajā tikšanās dienā vērojām, kā katrai no mācību iestādēm izdevies realizēt mērķi- iemācīties citas valsts rotaļu. Tika demonstrētas video prezentācijas, kurās partneri bija uzfilmējuši bērnus, spēlējot partneru rotaļas. Šķiet, tas bija aizraujoši un interesanti gan bērniem, gan skolotājām. Tālākajā dienas gaitā projekta vadītāja Gintare mūs  vēlreiz iepazīstināja ar galvenajām projekta aktivitātēm, kā arī turpmāk veicamajiem darbiem uz nākamajām tikšanās reizēm.  Noslēgumā veicām pirmās tikšanās izvērtējumu un saņēmām sertifikātus.

Nākamā projekta dalībnieku tikšanās  norisināsies jau 2018. gada 25. un 26. janvārī pie mums Trapenē. Tās tēma “Slaveni rakstnieki visās partnervalstīs”.

Projekts noteikti ir interesants un iedvesmojošs, un dod iespēju iepazīties ar metodēm, kuras izmanto kaimiņvalstu skolotāji.

Paldies par šo iespēju gūt pieredzi darbā ar bērniem mūsu kaimiņvalstī Lietuvā!

Uz tikšanos Trapenē!

 

Līga Akmentiņa un Anita Pilipa
Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupu skolotājas 
Dalīties:
31. oktobris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen