19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzņēmēji dodas mācību braucienā uz Igauniju

Print Friendly, PDF & Email

Projekta “COOP local” ietvaros no 12. līdz 13.oktobrim Apes novada mazie uzņēmēji no Trapenes, Virešiem Gaujienas un Apes, kuri nodarbojas ar dārzeņu, augļu un ogu ražošanu vai pārstrādi, piedalījās Igaunijas partneru organizētā mācību braucienā. Tā ietvaros uzņēmēji viesojās dārzeņu, augļu un ogu ražošanas un pārstrādes uzņēmumos Dienvidigaunijā –  Rouges, Veru, Meremē un Repinas pašvaldību teritorijās.

Kā pirmo uzņēmēji apmeklēja Alt-Lauri saimniecību, kas ir Dienvidigaunijas pārtikas apgādes tīkla sirds, un nodarbojas ar dārzeņu un garšaugu audzēšanu un piegādi Igaunijas veikalu tīkliem, restorāniem, kafejnīcām un citām iestādēm. Kā nākamais sekoja sēņu un ogu uzglabāšanas uzņēmums “Berrymush”, kurā uzņēmuma saimnieks dalījās ne tikai ar savu pieredzi šajā nozarē, bet arī ar saviem nākotnes plāniem. Šajā dienā īpašu ievērību izpelnījās Jaagumae saimniecība Veros, kur saimniekojot un attīstot ģimenes uzņēmumu, tēvs savā saimnieciskajā darbībā aktīvi iesaistījis arī dēlus. Līdz ar to šeit pat netālā pierobežā izveidojies liels uzņēmums ar vairākām nišām, kas vērstas uz dārzeņu audzēšanu un pārstrādi, graudaugu kultūru audzēšanu un gaļas ražošanu un pārstrādi. Kā noslēdzošo uzņēmēji devās apskatīt Roman Rahusoov saimniecību Meremē pašvaldības teritorijā, kur saimnieks, kurš audzē dārzeņus, stāstīja par savām šī gada veiksmēm un neveiksmēm, jo arī mūsu viesošanās laikā saimniecību laika apstākļi nežēloja un neļāva saimniekam turpināt novākt kartupeļu ražu. Vakars noslēdzās ar kopīgu kontaktu veidošanas semināru, kurā ne tikai klausījāmies igauņu pieredzes stāstos, bet dalījāmies arī mūsu pieredzē.

Otrā diena tika iesākta ar ogu ražošanas un pārstrādes uzņēmuma “Vesan” apskati. Šeit saimnieks audzē vairāk kā 10 ha upeņu un pārstrādā ābolus, veidojot dažādas sulas uz ābolu bāzes, kā arī daudzus citus interesantus produktus, tai skaitā ābolu čipsus. Viesojāmies arī pie dārzeņu audzētājiem PiretKase saimniecībā, kuri lielos vairumos audzē kartupeļus un kāpostus un savu preci realizē Igaunijas iedzīvotājiem. Atsaucīgi tikām sagaidīti Repinas inkubācijas centrā, kur nekas nestāv uz vietas, viss mainās un katra reize, šeit iegriežoties, pārsteidz mūs ar ko jaunu. Igauņi lepojas ar savu veiksmes stāstu – amatu prasmju māju, kuras telpas iepriekš izdzīvojušas visdažādāko iespēju kaleidaskopu, bet šobrīd šeit uzņem gan viesus, gan ikdienas interesentus aktīvai darbībai – gleznošanā, šūšanā, uzņēmējdarbības uzsākšanā. Repina lepojas arī ar savu dārzkopības skolu, kuras direktors vadāja, rādīja un stāstīja mums par iespējām ko dod šī skola. Apskatījām daudzveidīgos stādījumus puķu dobēs, klausījāmies interesantu lekciju par ēdamajām puķēm – tā saucamo veselības lekciju. Noslēdzoties mācību braucienam, dalībnieki uzsvēra, ka iepriecinājusi apmeklēto saimniecību dažādība, ko Igaunijas partneri piedāvāja iepazīt, tā pat visi dalībnieki atzina, ka guvuši jaunas ierosmes, gan idejas, gan reālas prasmes, ko izmantot savas saimnieciskās darbības attīstīšanai.

Projekta ietvaros 28. -29. oktobrī Apes novada amatnieki kopā ar Smiltenes novada amatniekiem piedalījās slavenajā Lindoras gadatirgū, kā arī divu dienu kontaktu veidošanas pasākumā Igaunijā.

Lindoras tirgus ir īpašs ar to, ka vienas dienas ietvaros simtiem pircēju sabrauc uz krustojumu meža vidū, lai iepirktu gan pārtikas, gan sadzīves preces, gan visdažādāko amatnieku darinājumus, kuri šajā reizē plaši bija pārstāvēti gan no Igaunijas, gan Latvijas puses. Mūsu novada stendā pircējus visvairāk interesēja vilnas zeķes, vilnas lakati, pončo un adītas jaciņas, kostīmi bērniem. Vienlaicīgi citiem novada uzņēmējiem, kuri izrādīja interesi,  bija iespēja pievienoties Lindoras gadatirgus iepazīšanās tūrē. Pēc tirgus mūsu amatnieki un uzņēmēji tika aicināti uz kopīgu kontaktu veidošanas pasākumu Piusas tūrisma sētā, kur tika runāts par dalību tirgū, kā arī par turpmākajām projekta aktivitātēm. Šīs dienas aktivitātes turpinājās ar Seto Mākslas galerijas apmeklējumu Obinitsā, kā arī viesošanos Obinitsas bijušās skolas telpās izveidotajās tekstila studijās un kafejnīcā. Vakars noslēdzās ar kopīgu igauņu un latviešu amatnieku kontaktu veidošanas semināru, kurā amatnieki uzzināja viens par otra darbību, dalījās savā pieredzē un izteica savas vēlmes nākamajām kopīgajām aktivitātēm. Otrajā dienā mūsu amatnieki devās iepazīties ar darbnīcām, kur gatavo seto nacionālos apģērbus, vienlaicīgi vairāk uzzinot par amatniecības tradīcijām šajā apvidū. Kopumā visi dalībnieki bija ļoti apmierināti un uzsvēra, ka šāda veida aktivitātes ļauj paskatīties ne tikai ko dara citi amatnieki un uzņēmēji, bet arī izvērtēt sevi un savu darbību.

Turpmākās projekta aktivitātes ietver jau 3. -4. novembrī Igaunijas amatnieku mācību braucienu uz Smiltenes un Apes novadiem, lai iepazītos ar mūsu novadu amatnieku un uzņēmēju piedāvājumu un piedalītos kopīgā kontaktu veidošanas pasākumā.

No 14. līdz 15. novembrim Apes novada mazie un vidējie uzņēmēji piedalīsies praktiskajā seminārā gaļas un piena ražotājiem un pārstrādātājiem Igaunijā. Apmācību tēma – mārketings un reklāma. Semināra ietvaros notiks lekcija par produktu mārketingu, kā arī igauņu uzņēmēji dalīsies ar savu praktisko pieredzi gaļas un piena produktu mārketingā un pārdošanā, produktu pārstrādē un ražošanas uzņēmējdarbībā. Notiks arī ekskursijas pa vietējām saimniecībām.

Savukārt no 22. līdz 23. novembrim Apes novada uzņēmēji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Krieviju, viesosies Pečoru inkubācijas centrā, dažādu nozaru Krievijas uzņēmēju saimniecībās, iepazīsies ar Pleskavas amatniecības centra darbības modeli.

Vairāk informācijas par projekta „Coop local” pasākumu aktivitātēm, sazinoties ar Apes novada projektu vadītāju Daigu Bojāri, tel. 64307213 vai mob.tel.28690844, e-pasts: daiga.bojare@ape.lv vai uzņēmējdarbības speciālisti Baibu Vadoni, tel.: 29436225 baiba.vadone@ape.lv.

Projektu „COOP Local” līdzfinansē INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Baiba Vadone, uzņēmējdarbības speciāliste
Daiga Bojāre, projektu vadītāja
 
Dalīties:
23. oktobris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen