12.12. plkst.16:00 Dzīvokļu komisjas sēde, Gaujienas pagasta pārvaldes telpās

Saistītie raksti

Aktualitātes no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

Print Friendly, PDF & Email

Mārtiņdienas gadatirgus.

Par godu Mārtiņdienai 10.novembrī  skolā  notika tirdziņš. Liela atsaucība bija tieši no mazāko klāšu skolēniem. Nepilnas pusstundas laikā visi pārdot un pirkt gribētāji savas vēlmes piepildīja. Paldies čaklajiem skolēniem.

Ināra Kandere

 


Piedalās spēlē “Vides erudīts”

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” aicināja 10. – 12. klašu skolēnus piedalīties  erudīcijas spēlē “Vides erudīts”, lai veicinātu  jauniešu informēšanu un izglītošanu par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu. No Vidzemes vidusskolām piedalījās 27 komandas, tai skaitā 2 no Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas. Pirmie spēlēja Andra Kaktiņa, Oskars Zaķis un Bruno Ābolkalns, kuri palika trešie, bet otra komanda  – Elīna Kaktiņa, Signe Ēvele un Kristaps Jakovļevs, izcīnīja vietu pusfinālā un finālā. Kā viņiem veicās, varēsim  noskatīties Re: TV 18. novembrī. Raidījumu ciklu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Katrā spēles posmā skolēniem bija jāatbild uz 10 jautājumiem, piemēram, kurš ir lielākais dabas rezervāts Latvijā, cik gadu laikā dabā sadalās autiņbiksītes, kas ir Zerro Waste dzīvesveids, u.c., un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, kur skolēniem bija reāli jāsašķiro atkritumi. Kur likt pildspalvu, mitro salveti, spuldzīti? It kā jau visi to zina, bet spēlētāj pieļāva kļūdas.

Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir daudz pretstatu gan sociāli ekonomiskajā, gan kultūras un tradīciju, gan vērtību ziņā, bet visi dzīvojam uz vienas planētas, elpojam gaisu, dzeram ūdeni, un ir svarīgi rosināt  aizdomāties jaunajai paaudzei par vietu, kur dzīvos viņu bērni un mazbērni. Ja vidēji pasaulē viens cilvēks dienā saražo 1-1,5 kg atkritumu, tad gadā četru cilvēku ģimene vairāk kā divas tonnas.

Paldies skolotājai Sanitai Baumanei, kura rosināja jauniešus piedalīties, organizēja braucienus, iesaistīja vecākus un dzīvoja līdzi viņu panākumiem.

Dina Meistere
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore

Iesaistās projektā “Jaunie vides līderi”

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO”, un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, 2017.gada rudenī ir uzsākusi projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Komandas projekta laikā iepazīs un izglītos viena otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām. Šajā projektā piedalās arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 9.klases skolēni – Kristiāns Toms, Linda, Alita un Gvido.

Šajā projektā skolēni (“jaunie vides līderi”) mācīsies, kā sagatavot prezentācijas, uzstāties, plānot un organizēt pasākumus, kā pārliecinoši uzstāties un iesaistīties debatēs. Lai līdz tam tiktu, ir jāsagatavo pētnieciskais darbs par kādu aktuālu vides problēmu. Apes skolēni ir izvēlējušies pētīt Apes iedzīvotāju paradumus plastmasas maisiņu lietošanā. Darba tapšanas laikā jau ir veikta iedzīvotāju anketēšana, kā arī audits Apes veikalos, kura laikā skolēni skaitīja, cik daudz tiek pirkti un atkārtoti lietoti plastmasas maisiņi, kā arī cik daudz pircēju lieto vairākkārt lietojamus auduma maisiņus vai somas. Projekta laikā jaunajiem vides līderiem ir jānoorganizē akcija skolā, kas saistīta ar pētāmo tēmu. Mūsu skolā notiek akcija “Audumam – jā! Plastmasai – nē!”, kuras laikā skolēni šuj auduma maisiņus no jau lietotiem apģērba gabaliem – krekliem, biksēm u.c.

Projekta laikā paredzētas trīs apmācību dienas, no kurām divas jau ir notikušas. Skolēniem noteikti vislielāko iespaidu atstāja lekcija, kuru vadīja aktieris Kristaps Rasims. Viņš parādīja dažus vingrinājumus, kā “noņemt stresu”, kā iekustināt un iesildīt ķermeni, lai uzstāšanās noritētu veiksmīgi.

Tāpat projekta laikā notiks pieredzes apmaiņas braucieni, kad komandas iepazīsies viena ar otru un dalīsies pieredzē. Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tiks sniegtas zināšanas par aprites ekonomikas un vides aizsardzības jautājumiem. Projekta noslēgumā šīs zināšanas tiks vērtētas pēc sagatavotās prezentācijas, tādā veidā atrodot aktīvākos jauniešus/vides līderus, kas piedalīsies dažādu biedrības projektu īstenošanā nākamajos gados.

Indra Troska
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja

 

Līdzdalība!

Ar pozitīvu noskaņu aizvadīts Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “Help!” apmācību pirmais posms par jauniešu līdzdalību skolā. Projekta aktivitāte 2017.gada 25.oktobrī un 26.oktobrī Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” apvienoja vairāk kā piecdesmit dalībniekus – skolēnus, skolotājus, direktorus un  jaunatnes jomas darbiniekus no Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes un Viļakas novada. No Alūksnes novada mācībās piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni, Alūksnes novada vidusskolas skolotāja Ilona Apsīte ar skolēniem, Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge ar skolniecēm, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja Alda Liepiņa ar skolēniem un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne.

Projekta “Help!” apmācības sākās ar informācijas par līdzdalības veidiem un iespējām izzināšanu un iepazinās ar jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem no Aizputes un Ventspils. Vēlāk dalībnieki neformālā vidē, trīs treneru – Viļa Brūvera, Ievas Elvīras Garjānes un Kristīnes Ļeontjevas vadībā apguva un praktiski izmēģināja metodes ar kuru palīdzību jauniešus var iesaistīt lēmumu pieņemšanā un mazināt iespējamās konfliktsituācijas. Lai arī metodes tika izspēlētas, improvizējot kādu situāciju skolas vidē, tās var izmantot arī ikdienas lēmumu pieņemšanā, kur iesaistīti vairāki cilvēki.

Pēc metožu apgūšanas darbs risinājās grupās pēc novada piederības, jo dalībniekiem vajadzēja pārdomāt, kāda situācija un cik liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai dažādās aktivitātēs un iestādēs sava novada ietvaros. Novadu pieredze ir dažāda, un šajā brīdī aktualizējās līdzdalības termins, kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātes jomās. Aktivitāšu noslēgumā katra jaunieši grupa izlēma tuvākajā laikā veicamos darbus, lai veicinātu līdzdalības veidošanos katrā novadā.

Dalībnieki no Alūksnes un Apes novada skolām nolēma uzaicināt uz sarunu novada deputātus, lai uzzinātu deputātu galvenos darba pienākumus un diskutētu par lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar jaunatnes jautājumiem.

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti savā novadā, ik katram jāizprot savas līdzdalības nozīme.

Inga Grizāne
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste

 

 

 

Dalīties:
13. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs