12.12. plkst.16:00 Dzīvokļu komisjas sēde, Gaujienas pagasta pārvaldes telpās

Saistītie raksti

Apes novada jaunieši iepazīst karjeras izaugsmes iespējas lauksaimniecības nozarē

Print Friendly, PDF & Email

 

Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes nodaļas darbinieki V.Kaparšmite un S.Cipruss 29. septembrī 2 semināros Apes novada 7. – 9. klašu jauniešus no Ojāra vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas iepazīstināja ar lauksamniecības un mežsaimniecības nozarēm, izglītības un karjeras iespējām.

Skolēni tika iepazīstināti ne tikai ar izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, bet arī par uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm. Skolēni piedalījās pa grupām konkursos, kuros jāatpazīst kultūraugi un produkcija, kas gatavota pārstrādājot šos kultūraugus, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar šīm nozarēm.

Interesantās un ļoti vērtīgās nodarbības beigās skolēni tika aicināti piedalīties  individuāli radošajā konkursā “Uzņēmējs laukos – 2020”, kur jaunieši gan radīja skaistu dzeju, gan skaistus zīmējumus un kolāžas par to, kādus viņi redz Latvijas laukus nākotnē un savu lomu tajā. Kopumā tika iesūtīti 52 darbi, no kuriem 32 labāko darbu autori brauca izzinošā mācību, pieredzes apmaiņas braucienā. Šie labākie darbi tiek izstādīti dažādos LLKC rīkotajos semināros Alūksnē, Alsviķos un Apē, kur semināru dalībnieki tos izvērtē un izvērtēs, lai tādejādi atlasītu vislabākos darbus, kurus apbalvos ar īpašajām balvām.

10.oktobrī šie 32 labāko darbu autori iepazina Smiltenes tehnikuma piedāvātās izglītības programmas – iespējas nākotnes attīstībai  un tehnikuma tehnisko nodrošinājumu to realizācijai. Skolēniem bija iespēja arī pašiem izmēģināt vairāku tehnikumā apgūstamo profesiju amata prasmes.

Pēc izglītošanās iespēju izpētes skolēni devās iepazīt praktisko uzņēmējdarbību Latvijas laukos Smiltenes un Raunas novadā. Tika iepazīta uzņēmējdarbības iespējas graudu un siera pārstrādes uzņēmumā SIA “Siera ražotne” un lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru apvienošanas iespējas z/s “Rožkalni”. Skolēniem bija iespēja gan redzēt, gan iepazīt, gan izmēģināt un izgaršot praktiskā darbībā divus ļoti nozīmīgus Latvijas tautsaimniecības nozares uzņēmumus.

Kopumā gan skolēnu apmācības, gan skolēnu individuālā darbība, gan praktiski izzinošais seminārs skolēnus motivēja aizdomāties par to, kas notiek tepat pie mūsu mājām, nevis skatīties tikai kādas lielpilsētas vai ārzemju virzienā. Un ļoti iespējams, ka tieši šie jaunieši būs tie, kas nākotnē savu karjeru veidos tieši kādā no lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarēm.

Laura Pope
Apes novada pedagogs karjeras konsultants
Dalīties:
13. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs