25.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Atklāta vēsturiskā fotoizstāde “Apes novads toreiz un tagad”

Print Friendly, PDF & Email

 

26.novembrī, Apes tautas namā satiekoties Apes novada visu četru pagastu darbīgajiem ļaudīm, tika atklāta vēsturiskā fotoizstāde “Apes novads toreiz un tagad”.

Ar mīļumvārdiem un lepnumu par Apes novadu runāja Astrīda Harju, sakot, ka Apes novadā ikdienā ikviens ieraksta savus esības soļus un aicināja šajā vakarā atvērt sava pagasta pūra lādi.

Ilva Sāre, Apes tautas nama vadītāja, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka mēs esam tā Latvijas daļa, kura šobrīd veido Latvijas tagadni, tādēļ esam atbildīgi par pagātnes liecību saglabāšanu un nodošanu nākamajai paaudzei, lai veidotu Latvijas nākotni. Gatavojoties Latvijas 100gadei, neformālā grupa “Mēs Apes novadam”, sanākot kopā, izlēma veidot vēsturisku izstādi “Apes novads toreiz un tagad”. Izveidojot šo ceļojošo izstādi, kura bagāta ar fotogrāfijām un vēstures liecībām, mēs gribam rosināt diskusiju starp paaudzēm, radīt iespēju plašākai sabiedrībai iepazīties ar katru mūsu novada pagastu un Apes pilsētu.

Izstādē ir ietverta visa novada teritorija – Apes pilsēta un Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Virešu pagasts, Trapenes pagasts. Gaujienas pagastu iepazinām ar Gaujienas tautas nama vīru vokālā ansambļa, sieviešu vokālā ansambļa izdziedātajām dziesmām un Sanitas Sproģes stāstījumu, Virešus izjutām ar Santas Sāres-Geržas vārdiem un Virešu saieta nama senioru vokālā ansambļa melodijām, Trapenes pagastu raudzījām caur Trapenes sākumskolas vokālā ansambļa balstiņām un Līgas Semjonovas un Lienes Tomiņas-Bambules vēsturisko stāstu, bet Api iepazinām ar Ilvas Sāres stāstījumu un Apes tautas nama senioru vokālā ansambļa, sieviešu vokālā ansambļa un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēnu dziesmām.

Īpaši pateicības vārdi šajā vakarā tika teikti izstādes idejas autorei Līgai Ozoliņai, izstādes veidotājam – māksliniekam Ainaram Gaidim, materiālu veidotājiem – Astrai Bindei, Dianai Liepiņai, Līgai Semjonovai, Sanitai Sproģei, Madarai Tjukšai, Lienei Ābolkalnei, Ilvai Sārei, Apes novada domei par finansiālu atbalstu izstādes tapšanā un Alūksnes un Apes novada fondam par finansiālo atbalstu 14. projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Šobrīd izstāde ir apskatāma Apes tautas namā, pēc tam tā tiks izvietota arī novada pagastos.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
27. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs