i

23.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Domes, komiteju un komisiju sēdes novembrī

 

Sociālo jautājumu komitejas sēde 

9.novembrī
plkst.13:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē  

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.novembrī
plkst.14:00 
 Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Zemes komisija

16.novembrī
plkst.9:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

16.novembrī
plkst.10:00
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Domes kārtējā
sēde

23.novembrī
plkst.14:00

Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

 

Darba kārtība

Dalīties:
13. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs