28.06. plkst.14:00
Domes kārtējā sēde

 

 

 

 

Saistītie raksti

Jaunākie karjeras atbalsta pasākumi skolēniem un skolotājiem

Print Friendly, PDF & Email

Karjeras atbalsta pasākumi skolēniem tiek sniegti gan mācību stundās, gan ārpusstundu pasākumos, katrai skolai tie ir savi, īpašie un tradicionālie pasākumi, kā arī no malas piedāvātie un organizētie. Skolēniem ļoti patīk tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem, jo īpaši ar savas skolas absolventiem, kuri stāsta par savu karjeras izvēli un ceļu kā tas iets. Padalīšos tikai ar dažiem, manuprāt, būtiskākajiem pēdējā laika Apes novada karjeras atbalsta pasākumiem gan skolēniem, gan skolotājiem.

03.oktobrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem notika a/s Swedbank programmas “Dzīvei gatavs” mācību stundas ekonomikā un angļu valodā, kuru ietvaros uz šo mācību priekšmetu apguvi skolēniem bija iespēja paskatīties no praktiskās dzīves viedokļa, jo reizēm skolēni tam, ko māca skolotāji nepievērš tik lielu vērību kā cilvēkam no malas. Skolēniem bija iespēja ieskatīties kredītu un noguldījumu pasaulē un mācīties pieņemt atbildīgus ilgtermiņa lēmumus kā arī paskatīties uz svešvalodas apguves lietderīgumu un iespējām no pilnīgi cita skatu punkta.

10.oktobrī notika godam pelnītā mācību ekskursija ar praktiskās uzņēmējdarbības vides iepazīšanu lauksaimniecības nozaru uzņēmumos Smiltenes un Raunas novados Ojāra Vācieša Gaujienas  pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 7.-9.klašu skolēniem.

Apes novada izmēģinājumskolu 7.-12.klašu skolēniem kopā ar I.Zvejnieci notika nodarbības par brīvprātīgo darbu kā iespēju uzsākt savu darba pieredzes gūšanas karjeru- Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā 12.oktobrī 2 nodarbības 7. un 8.klasei, bet Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 19.oktobrī 3 nodarbības 8.; 9. un 10.-11.klasei. 12.oktobrī tika novadītas arī “īpašās” karjeras nodarbības Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēniem- 2.klasei “Profesijas mana apkārt”; 4.klasei “Profesiju pasaule”; 6.klasei “Laika plānošana nākotnei”.

13.-14.oktobrī L.Pope kopā ar Dāvja Ozoliņa matemātikas skolotāju S.Baumani novadīja 6 darba grupas Latvijas matemātikas skolotāju asociācijas organizētajā Latvijas matemātikas skolotāju konferencē “Vērtēšana kompetenču izglītībā” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā par tēmu “Matemātika un karjera” jeb kā integrēt karjeras atbalsta pasākumus matemātikas stundās.

Jau iepriekš ir rakstīts, ka Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola realizē programmas “Esi Līderis!” programmu pamatskolas posmam “Starts”, kas skolā tiek īstenota ar Apes novada domes atbalstu un vecāku līdzfinansējumu. Šī programmas īstenošana skolā dod reālu ieguvumu skolēniem – sevis izzināšanas un tālākizglītības iespēju izpēti, dalību dažādos konkursos. Šīs programmas realizācija sniedz lieliskas iespējas arī skolotājiem – dažādus seminārus un apmācības, tai skaitā 21.- 25. oktobrī man kā pedagogam, kas ir iesaistīts projektā bija iespēja piedalīties starptautiskajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācību metodiskajā pieredzes apmaiņas seminārā Vācijā, kur tika iepazīta izzinoša mācību procesa organizēšana kultūrvidē, dabas vidē un reālā darba vidē uzņēmumā “Woksvagen”, kā arī iepazīti mūsdienīgi mācību līdzekļi un pieejas mācību procesa organizēšanā dažādās pasaules valstīs Georga-Eckerta institūtā. Bet skolēni šobrīd nopietni gatavojas konkursam “Manas dzimtas profesiju koks”. Konkurss veidots, domājot par Latvijas simtgadi, aicinot jauniešus pētīt savas dzimtas kokus un identificēt interesantus faktus par to, kādas profesijas pārstāv vai senāk pārstāvējuši radinieki. Tāpat, uzzināt, vai profesiju kokā ir izveidojusies kādas profesijas pēctecība.

27.oktobrī visiem novada pedagogiem bija iespēja piedalīties Vidzemes Augstskolas organizētajā konferencē – seminārā “Skola– atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē”.

01.novembrī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātais seminārs Apes novada pedagogiem “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”, ko vadīja skolas absolvente, VIAA karjeras departamenta eksperte Daiga Udrase. Tajā pedagogiem bija iespēja pašiem izmēģināt dažādas metodes un iespējas, kā integrēt karjeras jautājumus savos mācību priekšmetos.

Laura Pope
Apes novada pedagogs karjeras konsultants

 

Dalīties:
13. novembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen