i

23.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem

 

Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu:

Noteikts ierobežojumus satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2017.gada 13.novembra līdz turpmākajam rīkojumam atbilstoši pielikumiem:

 Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums

Satiksme aizliegta
transportlīdzekļiem (to sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto –
7 tonnas (312.zīme)

Satiksme ierobežota posmā

Ape –Kalpaki – Silmaļi – Melnupes 0,00 12,69
Sapnīši – Graudi 0,00 2,69
Lipski – Jaunlāči – Eglītes 0,00 8,23
Jaši – Baloži -Vārpas 0,00 1,92
Ape – Priedītes – Priedulēni 0,00 1,83
Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi 0,00 9,29
Ķekši – Ķipari – Žagatas – Purveiti 0,00 4,78
Grūbe – Silamiķītes 0,00 2,64
Grūbe – Jaunazuši 0,00 3,28
Dārziņi – Purakalni – Ķekši 0,00 3,94
Vīksnas – Korintes – Grietiņas 0,00 2,90

Trapenes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

Autoceļa nosaukums Satiksme ierobežota

Transportlīdzekļiem (to sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto – 3,5 tonnas (312.zīme)

No km Līdz km
Trapene – Lejastrapene 0,00 4,653
Trapene – Nigasti 0,00 1,880
Kristiņi – Stādzeni 0,00 1,440
Indriķi-Ķēniņkalni 0,70 1,490

Virešu pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums Satiksme ierobežota posmā Ierobežojuma veids
No km Līdz km
V411-Čiekuri-Gargrīdas- Druvkalni 0,00 10,8 2,5 t (313.zīme)
A2-Augstkalni 0,00 0,88 10 t (312.zīme)
V411-Bišusili 0,00 6,32 10 t (312.zīme)
V411-Līves –  Kalnvidi 0,00 4,30 10 t (312.zīme)
V368-Staldes 0,00 1,10 10 t (312.zīme)
A2-Vecaidievi 0,00 1,99 10 t (312.zīme)
A2 – Sidrabene – Raiteri 0,00 1,35 10 t (312.zīme)

Gaujienas pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums Satiksme ierobežota posmā Ierobežojuma veids
No km Līdz km
Tuntes – Līvakas 0,00 4.00 7t (312.zīme)
Dambīši – Lesiņi 0,00 2.22 2.5t (312.zīme)
Zvārtava – Sili 0,00 3.85 2.5t (313.zīme)
Zvārtava – Imantas 0,00 2.05 2.5t (312.zīme)
Grāvi – Kūdras purvs 0,00 1,21 2.5t (312.zīme)
Rogas – Garāsala 0,90 2,21 2,5t (312.zīme)
Rudzīši – Līdumkalni 0,00 2,55 2,5t (313.zīme)
Dalīties:
13. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs