25.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par Krīzes vadības padomes lēmumu

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome ir saņēmusi Zemkopības ministrijas vēstuli, kurā informē, ka 2017.gada 14.novembrī tika sasaukta Krīzes vadības padomes sēde, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu vai neizsludināšanu Smiltenes novada, Kokneses novada, Pļaviņu novada, Viesītes novada, Jaunjelgavas novada, Apes novada, Neretas novada, Aizputes novada, Ventspils novada, Vecumnieku novada un Alojas novada administratīvajās teritorijās.

Izvērtējot Krīzes vadības padomes rīcībā esošo informāciju, tā neatbalstīja ārkārtējās situācijas izsludināšanu minēto pašvaldību administratīvajās teritorijās, vienlaikus atzīstot, ka valsts nozīmīgā teritorijas daļā rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma normām.

Kā jau iepriekš tika ziņots, saistībā ar lielo nokrišņu daudzumu rudenī Apes novada teritorijā 19 lielākajās saimniecībās bojā gājušas 278.67 ha graudaugu platības, savukārt neiesēta ziemāju plānotā 2018. gada raža – 600 ha platībā.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
29. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs