Saistītie raksti

Par vēlētāju tiesībām parakstu vākšanai

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Pašvaldībām jānodrošina  Latvijas pilsoņiem iespēja parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā un  sniegt informāciju par šādu vēlētāju likumprojektu parakstīšanas laiku un vietu.

Vēlētāju tiesības iesniegt likumprojektus ir būtiska konstitucionāla demokrātiskas valsts vērtība atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 101.panta definētajam, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

Latvijas pilsoņu tiesības parakstīties par likumprojektiem ir viens no Satversmē paredzētajiem veidiem piedalīties politiskajos procesos un izteikt savu viedokli par tautai nozīmīgiem jautājumiem.

 

Aktuālās iniciatīvas

Nosaukums Numurs Termiņš Parakstu skaits Pārvaldnieks Lēmuma datums Statuss
Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 20170421-012 21.04.2018. 155224 Agris Vītoliņš 21.04.2017. Aktīva
Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu 20170919-028 18.09.2018. 155224 Agris Vītoliņš 19.09.2017. Aktīva

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

1) dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;
2) novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;
3) pie zvērināta notāra;
4) bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra.
Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.
5) portālā http://www.Latvija.lv

Saite uz avotu:  https://www.cvk.lv/pv

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām
Vietas, darba laiki, parakstu apliecinātāji 
APES novada pašvaldībā

Pagasts/Pilsēta

Vārds Uzvārds Veids Amats Atrašanās vieta Cena

EUR

Darba laiks

Ape

Dace Silauniece

Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Tirgus iela 5, Ape, Apes novads 1.42 Pirmdien 9.00-16.00 Gaujienas tautas nama ēkā

Otrdien    9.00-16.00 Apes novada bāriņtiesas telpās

Trešdien  9.00-12.00 Trapenes pagasta pārvaldē mēneša 1.un 3. nedēļā

Trešdien 9:00- 12.00 Virešu pagasta pārvaldē mēneša 2. un 4.nedēļā

 

Ape

Iveta Indriksone

Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Kancelejas vadītāja Stacijas iela 2, Ape, Apes novads 1.40 Pirmdien – Ceturtdien 08:30.- 12:30 un 13:00-16:00 (Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape)

Piektdien- 08:00.-12:30 un 13:00 -16.00 (Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape)

Gaujienas pagasts

Inese Lukjanoviča

Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja “Nolejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads 1.40 Gaujienas pagasta pārvaldē:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien 8.00-12.00 un 13.00-16.30

Trešdien 8.00-12.00 un 13.00-17.30

Piektdien 8.00-12.00 un 13.00-15.30

Trapenes pagasts

Irisa Popoviča

Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja “Pagastnams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 1.40 Pirmdien 08.00-12.00 un 13.00-16.00

Otrdien 08.00-12.00 

Trešdien 08.00-12.00

             
             

Virešu pagasts

Māris Ceļmillers Pagasta pārvalde Pārvaldes vadītājs “Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads 1.40 Otrdien 08.00 – 12.00

Ceturtdien 08.00 – 12.00

Saite uz avotu: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji/24

Dalīties:
6. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs