19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Pārrobežu projekta “COOP local” aktivitātes Apes novadā  turpinās

Print Friendly, PDF & Email

 

Projekta “COOP local” ietvaros Apes novada mazie un vidējie uzņēmēji no 14. līdz 15. novembrim  piedalīsies praktiskajā seminārā gaļas un piena ražotājiem un pārstrādātājiem Igaunijā.

Apmācību tēma – mārketings un reklāma. Semināra ietvaros notiks lekcija par produktu mārketingu, kā arī  igauņu uzņēmēji dalīsies ar savu praktisko pieredzi gaļas un piena produktu mārketingā un pārdošanā, produktu pārstrādē un  ražošanas uzņēmējdarbībā. Notiks arī ekskursijas pa vietējām saimniecībām.

Savukārt no 22.-23.novembra Apes novada uzņēmēji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Krieviju, viesosies Pečoru inkubācijas centrā, dažādu nozaru Krievijas uzņēmēju saimniecībās, iepazīsies ar Pleskavas amatniecības centra darbības modeli.

Līdz ar projekta aktivitātēm Igaunijas un Latvijas pierobežas uzņēmēji (no Apes, Smiltenes, Repinas, Vastselīnas, Oravas) tiks iedrošināti uzsākt pārrobežu tirdzniecību un sadarbību, tādējādi palīdzot palielināt arī savus ienākumus.

Vairāk informācijas par projekta „Coop local”  pasākumu aktivitātēm, sazinoties ar Apes novada projektu vadītāju Daigu Bojāri, tel. 64307213 vai mob.tel.28690844, e-pasts: daiga.bojare@ape.lv vai uzņēmējdarbības speciālisti Baibu Vadoni, tel.: 29436225 baiba.vadone@ape.lv.

Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.
Dalīties:
3. novembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen