19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta ietvaros uzstādīs hokeja bortus un apgaismojumu

Print Friendly, PDF & Email

 

Jau kādu laiku Trapenes sporta laukumā notiek aktīva rosība. Tur Apes novada domes realizētā projekta Nr. 16-07- AL26-A019.2202-000001 „Hokeja laukuma bortu un apgaismojuma izveide Apē” ietvaros tiek uzstādīti hokeja borti un apgaismojums, tādējādi radot drošu un sakārtotu vidi āra sporta aktivitātēm.

Esošajā laukumā, kas atrodas pie Trapenes sporta zāles, līdz šim ziemas sezonā noritēja aktīvi treniņi un sacensības, taču, lai pilnvērtīgi izbaudītu spēli un sacensības garu, traucēja bortu un apgaismojuma trūkums. Bortu trūkums apgrūtināja arī ledus uzliešanu, jo ūdens aizplūst prom un ir sarežģīti uzliet kvalitatīvu ledu. Ar Trapenes pagasta pārvaldes un iedzīvotāju iniciatīvu tika iesniegts un atbalstu guva projekta pieteikums, biedrības “Alūksnes lauku partnerības” izsludinātajā konkursā. Projekts ir uzsācis savu realizācijas gaitu un šobrīd tiek uzstādīti hokeja laukuma borti, līdzināts un līmeņots laukums un ir uzstādīts apgaismojums. Rezultātā jau šoziem visiem interesentiem būs iespēja spēlēt hokeju un slidot uzlabotā un apgaismotā laukumā.   

Projekta ietvaros Trapenes hokeja laukuma bortu uzstādīšanas darbus veic SIA “Jaunbērziņi”, savukārt apgaismojumu uzstādīšanu veic SIA “VEC”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 409.20 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums sastāda 9368.28 eiro.

Projekta ieviešana jāveic līdz 2017.gada 01.decembrim.

 

Dalīties:
3. novembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen