19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Trapenes sieviešu korim izgatavoti stilizēti tērpi un apavi

Print Friendly, PDF & Email

Trapenes kora vēsturiskās saknes meklējamas jau 1933. gadā, kad diriģenta Eižena Vēvera vadībā tas piedalījās Jāzepa Vītola 70. dzimšanas dienas koncertā Gaujienā. 1966.gadā jauktais koris sadalījās vīru ansamblī un sieviešu korī. 1990. gada rudenī Trapenes sieviešu koris savu darbību atsāka jaunā sastāvā un kopš 2013. gada oktobra kora diriģente ir Ilze Dāve.

Savas ilgās pastāvēšanas laikā un uzstājoties neskaitāmos koncertos tepat Latvijā un ārpus tās, arvien aktuālāks kļuva kora vienotais vizuālais izskats, kur kora kopskats, tērpu rota ir viens no priekšnosacījumiem, lai spētu pacelties soli augstāk mākslinieciskajā un muzikālajā līmenī, sekmētu jaunu programmu un iestudējumu veidošanu, realizētu savus radošos un profesionālos mērķus.

Šāda iespēja radās, realizējot LEADER projektu Nr. 16-07-AL26-A019.2201-000001 „Sieviešu kora “Trapene” tērpu un apavu iegāde, vienota vizuālā kopskata radīšanai”, kura ietvaros ir izgatavoti 25 sieviešu apavi un 25 stilizēti tērpi, kas nu veido spilgtu, citādu un saistošu vizuālo kora kopskatu. Tērpu idejas autore un izpildītāja ir mūsu pašu vietējā zīmola “Zīle” radītāja un īpašniece Aiva Zīle, savukārt apavus izgatavoja SIA “Kristāla kurpīte”, kuru amatnieku darbnīcā ir tapušas ne viena vien pastala, zābaki, kurpes daudziem Latvijas dziedātājiem un dejotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 5460.00 eiro, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 4914.00 eiro.

 

 

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece
Dalīties:
10. novembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen