25.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apē izveidota “Amatu darbnīca” šūšanas, kulinārijas prasmju apgūšanai un mājražošanas, mājamatniecības atbalstam

Print Friendly, PDF & Email

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” apstiprinājusi un biedrība “Apes Attīstības Atbalsta klubs” Apē, Apes novadā, īstenojusi LEADER projektu “Mācību virtuves telpa – darbnīca amata prasmju apgūšanai, uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu ideju realizēšanai” (Projekta Nr. 16-07-AL26-A019.2203-000008) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Projekts nodrošina Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam II atklātās projektu iesniegumu kārtas ietvaros izsludinātā Stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” un Rīcības R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana” rezultātu sasniegšanu.

Projekta ietvaros D.Ozoliņa Apes vidusskolā, blakus tekstildarbnīcai, atjaunota virtuves telpa un veikta telpu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kā rezultātā atsevišķās telpas apvienotas vienā blokā, izveidojot “Amatu darbnīcu”.

Projekta rezultātā:

  • biedrība “Apes Attīstības Atbalsta klubs” izveidojusi “Amatu darbnīcu”, kas, papildus iespējai apgūt jaunākās šūšanas tehnoloģijas, vietējiem iedzīvotājiem piedāvās iespēju apgūt kulinārijas prasmes;
  • biedrībām ir iespēja organizēt apmācības, degustācijas, pieredzes apmaiņas ēdienu gatavošanā un garnēšanā, iepazīstinot ar mājsaimniecības tehnikas izmantošanu;
  • labiekārtotā virtuve ir atbilstoša vieta mājražotājiem un mājamatniekiem, kur gatavot un iesaiņot savu produkciju plašākai realizācijai, kā arī skolas jauniešiem, kuri iesaistās dažādos uzņēmējdarbības pasākumos, lai gatavotu produkciju un gūtu pirmo biznesa pieredzi.

Projekts nodrošina Rīcības R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana” rezultāta “Attīstīti nepieciešamie resursi nodarbību/ apmācību nodrošināšanai 7 projektu ietvaros” sasniegšanu.

Dalīties:
14. decembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs