19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada senioru līdzdalība Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “ACTIVE AGE”

Print Friendly, PDF & Email

 

Skaisti ir atskatīties uz to, kas aiz muguras jau. Un it visam ir vērtība, kamēr šeit esam mēs.

2017.gads Apes novada senioriem ir bijis vienots, aktīvs un darbīgs.  Nozīmīgākā aktivitāte ir bijusi dalība Interreg V-A Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā Nr.CB468 „Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/Active Age”, kurā galvenais mērķis bija senioru iekļaušana darba tirgū lauku apvidos. Profesionālas un atraktīvas pasniedzējas nodarbībās ieguvām sapratni:

  • Mums bieži liekas, ka ir labi tā kā ir, līdz tu redzi, ka var arī labāk. Mums ir pensija un neko vairāk nevajag? Bet, ja nu vairs pēkšņi tevnebūs esošās pensijas, ko tad? Kur ir tavs B variants? 
  • Darot kaut ko jaunu, tu arī pats jūties jaunāks,
  • Dažreiz, lai iegūtu kaut ko jaunu, nākas arī maldīties, kaut ko zaudēt. Bet galvenais ir ticēt sev un neapstāties.
  • Ja baidīsies no pārmaiņām, no neveiksmēm, no sava vecuma, tad arī paliksi uz vietas un nekas tavā dzīvē nemainīsies uz labāku.
  • Jo vairāk iztēlojies citu dzīvi, jo ātrāk to sāc. Ja viens virziens izrādās kļūda, meklē nākošo. Neviens cits tavā vietā nenāks mainīt tavu iesūnojušo dzīvi.
  • It visā – lielākā vai mazākā biznesā svarīgi atcerēties, vai tev būs pieprasījums, vai tava nodarbošanās nesīs peļņu, vai to ir reāli attīstīt, vai tava lieta ir unikāla, kas nav tuvākajā apkārtnē un kur tu ņemsi tam naudu. (pašam pietiks, kreditori, investori, draugu aizdevumi…)
  • Iemācījāmies sevi un savu darbu novērtēt, nekautrēties piedāvāt savu pakalpojumu, pareizi to reklamēt, nosakot sev vēlamo izcenojumu.

To visu apgūstot, projekta ietvarā atjaunojām vecus, nolietotus krēslus un tos veiksmīgi pārdevām.   Seniori no Apes uzsāka savu mazo biznesu – cep garšīgas maizes, sien pirts slotiņas, gatavo ārstnieciskas dabas zālītes kosmētikai. Gaujienas seniori pārdomā pavasarī uzsākt ziedu audzēšanu, dārzeņu audzēšanu, to visu veiksmīgi realizējot.

 Virešnieki domā par stādu audzēšanu siltumnīcā pavasarī, par apsveikumu gatavošanu jubilejās, valsts svētkos,  par ziedu kolāžu veidošanu. Trapenes pusē seniori uzdrošinās piedāvāt savus pakalpojumus malkas sagatavošanā, zālāju nopļaušanā, rudens lapu savākšanā vientuļiem un fiziski vājākiem cilvēkiem.  Visi kopā izveidojām radošo apvienību „Lapsenes”, kur iestudējam jau 3  leļļu teātra izrādes pieaugušajiem. Esam apciemojuši Alūksnes un Trapenes aprūpes centrus ar Latvijas Valsts svētku programmu. Leļļu izrādes bijušas Virešos, Vidagā, Apē, Alsviķos, Jaunlaicenē. Darbs turpinās. Esam mācījušies sevi prezentēt un pasniegt plašākai auditorijai. Līdz šim pietrūka paša galvenā – ticības sev. Šīs nodarbības tieši to mums iemācīja.

Projekta ietvaros apguvām padziļinātas datorprasmes.  Protam strādāt ar Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, protam apstrādāt foto bildes, „atvilkt” filmas, dziesmas, utt… Esam mācījušies izšūt skaistus rotājumus uz auduma, mācījušies aust prievītes, jostas. Apguvuši angļu valodas pamatus sarunvalodas līmenī. Esam mācījušies par dārzeņu audzēšanu, par to kā dabas veltes izmantot savai veselībai. Klausījušies par veselīgu dzīves veidu. Un ļoti priecājušies par interesantiem braucieniem pie mūsu sadarbības partneriem Igaunijā un Engures novadā. Arī noslēdzot, projektu 28.-29. novembrī Igaunijā, Varskā tikāmies ar saviem, nu jau mīļiem draugiem, no Engures un Setomā, lai uzzinātu, ko kurš savā teritorijā esam paveicis, nedaudz palielītos par saviem sasniegumiem, kopīgi dalītos gan atmiņās, gan nākotnes plānos.

Bet pats galvenais – mums 2017. gadā ir pietrūcis laika, nav bijis garlaicīgi, mēs tik daudz ko apguvām, ieguvām jaunus draugus, pabijām kopā ar sev līdzīgiem, guvām jaunu pieredzi un zināšanas. Žēl, ka ne visi izturēja līdz galam un žēl, ka ne visi seniori izmantoja šīs daudzās iespējas, par kurām nekas nebija jāmaksā.

Paldies Apes novada domes darbiniecēm Lienei Ābolkalnei un Daigai Bojārei par lielisko projektu. Mēs esam atvērti sadarbībai un gaidām atkal jaunas idejas, jaunas iespējas.

Ausma Agare
Projekta dalībniece

 

Dalīties:
20. decembris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen