14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Domes, komiteju un komisiju sēdes decembrī

Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.decembrī
plkst.13:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē  

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

14.decembrī
plkst.15:00 
 Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

21.decembrī
plkst.10:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Domes kārtējā
sēde

28.decembrī
plkst.14:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

 

Darba kārtība

Dalīties:
6. decembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs