25.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā 

Print Friendly, PDF & Email

 

2017.gada 23.novembrī Apes novada dome apstiprināja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus  Apes novada teritorijā ar  01.01.2018.

Pēdējo gadu laikā Apes novadā ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanā, pārbūvē veiktie pasākumi ir ievērojams ieguvums novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai, vides aizsardzībai un dabas resursu racionālai izmantošanai. Kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas (2015.gadā), ir palielinājušies ieguldījumi pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā, paaugstinājušās izmaksas transportam, personālam, elektrībai, ūdens un notekūdeņu analīzēm, un citiem tehniskajiem darbiem, līdz ar to ir pārskatīti tarifi, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

No 1. janvāra atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam:

Apes pilsētā un pagastā klientiem maksa par ūdens piegādi būs 0.63 eiro (kubikmetrā), bet maksa par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu būs 0.83 eiro (kubikmetrā);

Gaujienas pagastā klientiem maksa par ūdens piegādi būs 0.65 eiro (kubikmetrā), bet maksa par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu būs 0.83 eiro (kubikmetrā);

Trapenes pagastā klientiem maksa par ūdens piegādi būs 0.40 eiro (kubikmetrā), bet maksa par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu būs 0.59 eiro (kubikmetrā).

Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

Savrupmājās, ēkās, kurās nav uzstādīti ūdens padeves skaitītāji ir noteikts maksimālais ūdens piegādes daudzums atbilstoši būvnormatīviem. Vēršam uzmanību, ka ierīkojot ūdens padeves skaitītājus un sakārtojot līguma nosacījumus, ūdens tarifs būs ievērojami zemāks.

Lai uzstādītu ūdens padeves skaitītājus, lūdzu sazinieties ar pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktoru Gundaru Pihli, tālrunis: 29360499.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifi Apes novada teritorijā ar  01.01.2018.:

Apes novada Apes pilsētas un Apes pagasta teritorijās

Npk. Pakalpojuma apraksts Mērvienība

Tarifs  EURO 2018.gadā
bez PVN

Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
  Ūdens piegāde 1 m3 0.63
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 0.83
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 150 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju
 (150l*30d=4.5m3/mēn)
EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.84
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.74

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
(ar vannām un dušām):

  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 6.75
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 8.91

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju
(bez vannām un dušām):

  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.25
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.97
  Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.63

 

Apes novada Gaujienas pagasta Gaujienas ciema teritorijā

Npk. Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2018.gadā
bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
  Ūdens piegāde 1 m3 0.65
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 0.83

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:

  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 150 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 150l*30d=4.5m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.93
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.74
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
(ar vannām un dušām):
  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 7.02
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 8.99
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju
(bez vannām un dušām):
  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.34
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 3.00
  Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.65

 

Apes novada Trapenes pagasta Trapenes ciema teritorijā

Npk. Pakalpojuma apraksts Mērvienība Tarifs  EURO 2018.gadā
bez PVN
Atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumam
  Ūdens piegāde 1 m3 0.40
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 1 m3 0.59
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju:
  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 150 l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 150l*30d=4.5m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 1.80
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.66

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
(ar vannām un dušām):

  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 300l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 300l*30d=9m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 4.32
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 6.39

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju
(bez vannām un dušām):

  Ūdens normatīvais patēriņš atbilstoši būvnormatīvam 100l/diennaktī uz 1 iedzīvotāju( 100l*30d=3m3/mēn) EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 1.44
  Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana atbilstoši piegādātā ūdens daudzumam EURO/uz iedzīvotāju mēnesī 2.13
  Pakalpojums pieejams, ja uzstādīts atsevišķs ūdens padeves skaitītājs un veikts atbilstošs papildinājums pakalpojuma piegādes līgumā 1 m3 0.40

Ūdens patēriņa normas mēnesī uz
lauksaimniecības dzīvniekiem

  Liellopi

(100l/d*30d)=3m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.44
  Jaunlopi līdz 2 gadu vecumam

(50l/d*30d)=1.5m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.72
  Jaunlopi līdz 0,5gadu vecumam

(20l/d*30d)=0.6m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.29
  Zirgi

( 80l/d*30d)=2.4m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 1.15
  Aitas

( 10l/d*30d)=0.3m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.14
  Cūkas

( 15l/d*30d)=0.45m3

EURO/uz lauksaimniecības dzīvnieku mēnesī 0.22
 
Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
20. decembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs