25.01. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada dome izsludina vakances

Print Friendly, PDF & Email

 

Izsludina vakanci uz Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotāja/ as amatu

Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Vakantais amats – Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotājs/a (Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši)

Aicinām darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz 1 darba slodzi.

Savā kolektīvā vēlamies redzēt skolotāju, kura darbu dara ar mīlestību pret bērniem, aizrautību un radošu pieeju.

Pretendentu CV gaidīsim uz e-pastu: iluta.apine@ape.lv līdz 31.01.2018. vai sūtot pa pastu: Pasta iela 25, Ape, Apes novads, LV4337.

Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 27807791.

 


 

Izsludina pretendentu pieteikšanos Apes novada dome aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu pretendentu jaunatnes lietu speciālista amatam. Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nepilns darba laiks (iespēja apvienot ar citu darbu vai mācībām). 

Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Vakantais amats – Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas jaunatnes lietu speciālists (pārbaudes laiks 3 mēneši)

Galvenie darba pienākumi:

 • apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
 • veidot pozitīvu attieksmi un konsultēt jauniešus formālās un neformālās izglītības, karjeras jautājumos;
 • veicināt jauniešu iniciatīvu un iesaistīšanos Apes novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs, kā arī dažādu pasākumu organizēšanā;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (vai students);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, kā arī labas angļu  valodas zināšanas;
 • normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office;
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā;
 • spēja organizēt darbu, strādāt komandā, spēja pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes un saskarsmes kultūra.

Iesniedzamie  dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Izglītības dokumentu, profesionālo apmācību sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Pieteikšanās termiņš

              Lūdzam motivācijas vēstuli, CV un izglītības apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018.gada 19.janvārim (pasta zīmogs) Apes novada domes kancelejā vai sūtot pa pastu uz adresi: Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337, kā arī elektroniski: administracija@ape.lv

Vairāk informācijas, zvanot personāla speciālistei Ilzei Ērmanei, tālrunis: 64307215, e-pasts: ilze.ermane@ape.lv

 

 

 

Dalīties:
15. janvāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs