25.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Gaujienas tautas namam 65 darbības gadi

Print Friendly, PDF & Email

 

“Patiesībā viss ir tik vienkārši – Viens silts vārds ir pietiekami, lai pretim vēl siltāku dabūtu.

Atvērt durvis uz prieku. Pavisam  niecīgu dzirkstelīti zem savām debesīm iekurināt tā, lai atnāktu sasildīties tie, kuriem logā nav gaismas. Patiesībā viss ir ļoti vienkārši, ja dzīvo ar prieku.”

1952.gadā  Gaujienas lielā pašdarbnieku saime atrod savas pastāvīgas mājas, vienā no Gaujienas muižas ēkām – Špricmājā, tagad ”Pilskalni”.

Jau 65 gadus  radoši tiek veidotas  dažādas kultūras aktivitātes un pasākumi, bet ēka ar savu kultūrvēsturisko nozīmi Gaujienā kalpo jau 179 gadus. Muižas ļaužu dzīvojamā ēka celta 1838. gadā .

Atskatoties piecos gadus atpakaļ. Mūsu nama telpas ir palikušais gaišākas, nedaudz stilīgākas, mīlīgākas, siltākas. Nesen arī garderobes telpa ir tikusi  pie izmaiņām. Uz svētkiem tika atjaunoti stendi par kolektīvu darbību, par stenda noformējuma pamatu ir katra kolektīva cimdiņa raksts, kas  tika veidoti 2016.gada cimdiņu izstādes laikā.

Mūsu  namā 3 gadus atpakaļ mājas atrod arī melnais flīģelis, kas ilgi glabājās izjaukts, nolikts kāda tumšā stūrītī J. Vītola memoriālajā muzejā. Pateicoties VKKF 2 reizes tika finansiāli  atbalstīts, lai flīģelis atgūtu spožo izskatu un skanējumu. Paldies   projekta rakstītājai Inetai Riepniecei.

Otrs instruments, kas mums atrodas  pirmā stāva mēģinājuma telpā ir elektriskās klavieres un projektors, kura kvalitāte ir nesalīdzināma labāka ar 15 gadu vecāku iekārtu. Mēs varam labāk un  kvalitatīvāk  parādīt dažāda veida filmas, prezentācijas un foto bildes, bet vislielākā vērtība ir skatītāju 200 krēsli , kā arī 10 galdi un 4 mutes mikrofoni, un tas viss tika iegādāts ar biedrības Lauku partnerība Ziemeļgauja projekta ietvaros un domes atbalstu.

Paldies saku domes projekta meitenēm Daigai Bojārei un  Lienei Ābolkalnei, kad palīdzēja šo projektus man īstenot. Paldies mūsu uzticīgam pasākumu ziedotājam SIA ‘’Vaidens ’’, kas katru gadu ziedo pirmskolas bērnu eglītei. Personīgi paldies Rutai un Maigonim Antoniem par savu artavu un atbalstu.

Tika veidoti jauni pasākumi “Kūku parāde”, ”Ģimenes svētki” , senioru dziesmu deju svētki “Vasariņas vidū”, tiek rīkoti humora  pasākumi “Kam vēl nav 100”, “Sējas laiks” kopā ar slaucēju Otīliju, kur atmiņās kavējāmies par kolhoza laikiem, “Mazmājnieku partija 49“ pēc mākslas filmas “Pie bagātās kundzes” motīviem, kuros tika iesaistīti amatiermākslas kolektīvi.

Ir izveidojusies ilga draudzība ar igauņu kolektīviem ,kur veidojām kopējos draudzības pasākumus.

Tautas namā darbojas nemainīgie deviņi amatiermākslas kolektīvi un vadītāji, kas mani viss vairāk priecē. Tas nozīmē, kad viņi ir ļoti labi vadītāji, kuriem patīk savs kolektīvs un darbs.

Šogad Gaujienas tautas namam aprit 65 darbības gadi. Mūsu amatiermākslas kolektīvi aicināja uz četriem jubilejas koncertiem, pretī 

Ziemassvētkiem.

Pirmo sveci Adventes vainagā aizdedza un  jubilejas koncertu ciklu uzsāka kamerkoris “Gaujiena”, ko paplidināja Dzintras Račevskas dzejas

 lasījumi. Gaujienas kamerkoris ir sniedzis koncertus gan baznīcās, kultūras, tautas un saieta namos: Elejā, Grundzālē, Lejasciemā, Jūrmalā, Cēsīs, Ziemeros, Grenctālē  Rīgā, Palsmanē , Virešos un tā es varētu turpināt, kur vēl koru izskanējuši kopējie draudzības koncerti. Katru gadu koris veido pavasara un Ziemassvētku koncertus. 2017.gadā korim aprīt 15 darbības gadi.

Otro sveci Adventes vainagā aizdedza un  jubilejas koncertu sniedza senioru dāmu deju kolektīvs ”Sinda”, senioru vokālais ansamblis ’’Lainva’’, amatierteātris “Kaķu nams”, līnijdeju kolektīvs “Stand up,  kas aktīvi iesaistās ne tikai pašu mājās rīkotos pasākumos. Senioru kolektīvi aktīvi piedalās novada rīkotos senioru koncertos, atpūtas pasākumos, pavasara un Ziemassvētku tirdziņos, senioru sporta dienās gan savā novadā, gan Alūksnes novadā. Senioru  dāmu deju kolektīvam  ”Sinda” aprit jau 14 darbības gadi. Kundzītes  ir tik optimiskas un enerģijas pilnas, ka draudzības koncertos piedalās arī Alūksnes, Smiltenes, Vecpiebalgas, Trikātas, Strenču novados. Iejutušās dažādos tēlos: jautrās šuvējas, Topmodeles, siena grābējas un dejojušas pat galma dejas, viena no mīļākām dejām ir “Karaļa Gustava deja”. Senioru  vokālajam ansamblim ’’Lainva’’ aprit  11 darbības gadi. Katru gadu aktīvi gatavojās vokālo ansambļu skatēm, ir piedalījušās Vidzemes senioru vokālo ansambļu skatē Valkā.

Arī līnijdeju kolektīvam “Stand up” šogad aprīt 15 darbības gadi. Paspējušas iejusties dažādos personāžos. Ja trūkst traktoristu lūdzu, katra būs klāt, kaplētājas, slaucējas,  skolotājas, čigānietes, medmāsiņas, sēņotājas  un  pat ar Žoržu  Siksnu ir bijis solo numurs. Sapņos pabijušas arī Parīzē.

Amatierteātris “Kaķu nams”, kas aktīvi darbojas jau 9 gadus un 2018.gadā svinēs savu 10 gadu jubileju. Ar savām izrādēm un skečām  ir apceļojuši sava novada un kaimiņu novada kultūras iestādēs. Kolektīvs izspēlē sava kolektīva režisores Elgas Rācenes rakstītās lugas.

Trešo sveci Adventes vainagā aizdedza un  jubilejas koncertu ar  egļu smaržu, ar dziesmām, dejām  un flautas  skaņām , bērnu smiekliem , priekiem un piparkūku smaržu sniedza pirmsskolas deju kolektīvs “Sīči”, tautas deju kolektīvs “Kastanītis”, mazo vokālistu konkursa “Gaujienas Cālēni un Putnēni” solisti un skolas vokālais ansamblis.

Vakara vadītājas rūķu meitenes Ieva Malteniece un Ilva Žaka, mūsu  rīkoto  konkursu bijušās dalībnieces un  dažādu kultūras pasākumu vadītājas.

Mainoties laikiem un paaudzēm, izaug  bērni un kļūst par pieaugušiem un viņu vietā nāk dejot, dziedāt viņu bērni, mazbērni. Mēs varam lepoties ar mazajiem dejotājiem, kam patīk dejot. Tā katru gadu ” Sīčus” nomaina nākamie dejotāji no bērnudārza, lielākajiem uzsākot skolas gaitas. Lielākais lepnums ir mūsu tautas deju kolektīvs ‘’Kastanītis”, kas kolektīva  nosaukumu ieguva četrus gadus atpakaļ. Katru gadu kolektīvs sevi ir pierādījis deju skatēs kā talantīgs kolektīvs Apes un Alūksnes novadā savā vecuma grupā, pateicoties abu kolektīvu vadītājai Dacei Ķelpei. Apliecinājums tam ir “Kastanīša” piedalīšanās XI skolēnu un jauniešu Dziesmu un deju svētkos Rīgā 2015.gadā.

Ceturto jubilejas – noslēguma koncertu pirmssvētku laikā sniedza sieviešu un vīru vokālie ansambļi.

Sieviešu vokālais ansamblis darbojas jau 17 gadus un kolektīvā joprojām dzied, jau no dibināšanas laika, divas dalībnieces Sanita un Agija, un, protams, kolektīva vadītāja Dagnija Pakalne. Kolektīvs aktīvi katru gadu piedalās skatēs, dažādos draudzības sadziedāšanos koncertos. Ļoti labi ir sadziedājušās ar vīru vokālo ansambli, kas izveidojās pirms diviem gadiem. Atzīmējot sieviešu vokālā ansambļa 15 gadu jubileju, no kora ar dziesmu sveica vīru grupa, pēc šī priekšnesuma nāca ierosinājums veidot vīru vokālo ansambli. Ansamblis ir koncertējis kaimiņu novadu kultūras iestādēs, Igaunijā un Vācijā Minsterē, ar labiem panākumiem piedalījies skatēs. Vokālo ansambli vada Ilze Dāve.

Šinī namā jau ir pagājuši mani 24 darba gadi. Ejot soli pa solim, visos jubilejas koncertos, vēstures liecības mijās ar kolektīvu priekšnesumiem. Kolektīvi ir pieskandinājuši un piedimdinājuši Mežaparka estrādi, Daugavas stadionu gan lieli, gan mazie, tādejādi Gaujienas vārdu nesot pasaulē. Tomēr sava tautas nama skatuves smarža vienmēr liek ilgoties pēc mājām un atgriezties.

Dzīvē kā tango – mazliet sāp, mazliet smeldz, mazliet reibst, mazliet asaro, atmiņu lavīna aizķer katru. Deviņi  pašdarbības kolektīvi izdziedāja, izdejoja, izspēlēja, bērni dzejas vārsmās pauda mīlestību mūsu kolektīvu vadītājiem un uzticīgajiem skatītājiem.

Paldies saku saviem uzticīgajiem kolektīvu vadītājiem:

Ilzei Dāvei par sadarbību jau no 1993.gadā vadot senioru kora “Atzele”, bet tagad jau divus gadus kā vīru vokālā ansambļa vadītājai; 

Indrai Sadovņikovai par vairāk kā 40 gadu darbību kultūras dzīvē Gaujienā un senioru vokālā ansambļa vadītājai 11 gadus;

Dacei Ķelpei par pirmsskolas, disko, sporta, līnijdeju un tautas deju kolektīvu vadīšanu, nu jau19 gadus, Dagnijai Pakalnei par 19 gadu darbību kā bērnu un sieviešu vokālā ansambļa vadītāja;

Sarmītei Vartai par kamerkora „Gaujiena” 15 gadu darbību;

Svetlanai Spalviņai par dāmu deju kolektīva 14 gadu darbību;

amatierteātra „Kaķu nams” režisorei Elgai Rācenei par 9 gadu darbību.

Dāvanā katra kolektīva vadītāja saņēma simbolisku mazu māla namiņu, lai vienmēr tajā spīd gaisma, mājo mājīgums, siltums un mīlestība, un mazu eglīti, lai tā izaug par lielu svētku brīnumu, zem kuras paslēpt dāvanas. Novēlu baltu sniegu un baltas domas, baltas dienas un baltu prieku. Pārliecību tam, ko darāt, ticību tam, ko varat.

Un nekas, kad sešdesmit pieci gadi uz ēkas ārējām sienām atstājuši pelēcīgus nospiedumus, kamēr vien vērtības mērs būs cilvēks, aiz šīm sienām tiks radītas brīnišķīgas lietas. Lai smaržo svētku kliņģeris, lai puto šampanietis un svinam priekā sešdesmit pieci!

2018.gadā ēkai aprit 180 gadi un sagaidot Latvijas simtgadi, ēka tiks pie jaunas „cepurītes” – notiks jumta un bēniņu pārseguma atjaunošana.

Vairāk foto

Laima Poševa
Gaujienas tautas nama vadītāja 

 

Dalīties:
8. janvāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs