Saistītie raksti

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

28.decembra sēdē Apes novada dome precizēja 2017.gada 20.jūlija lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.

Lēmums tika pārskatīts, jo Apes novada pašvaldība decembrī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā tika informēts, ka 2017.gada 7.decembrī Saeima ir pieņēmusi Likumu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas paredz virkni būtisku grozījumu arī attiecībā uz pašvaldību apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu. Grozījumi paredz, ka sākot ar 2018.gada 1.janvāri pašvaldība ar lēmumu noteiks maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, ietverot arī dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu, turpmāk apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Līdz ar to, mainoties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam, vai dabas resursu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Ņemot vērā šos nosacījumus, Dome apstiprināja SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteica kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2018.gada 1.janvāra  –  18.17 EUR  par 1 m3 atkritumu (bez PVN), nosakot maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10.95 EUR apmērā par 1 m3 (bez PVN).

Apes novada dome ar SIA ZAAO turpina 2013.gadā noslēgtā līguma saistības par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības teritorijā. Līdz šim iedzīvotāju sūdzības nav saņemtas un iedzīvotāji arī atsaucas pašvaldības aicinājumam par līguma slēgšanu ar SIA ZAAO par atkritumu apsaimniekošanu katrā mājsaimniecībā. Uzskatām, ka sadarbība ir veiksmīga un SIA ZAAO ar savu līdzšinējo darbību veicina pakalpojuma pieejamību un drošu vidi iedzīvotājiem.

Jau tika informēts, ka 2017.gada 20.jūlijā Apes novada dome, ņemot vērā dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu, poligona “Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas, kā arī SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, noteica maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2017.gada 1.augusta – 17.52 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN) un no 2018.gada 1.janvāra – 18.17 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN).

Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Apes novada dome aicina iedzīvotājus izmantot SIA ZAAO nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumu Apes pagasta “Druvas” teritorijā, EKO punktus gan Apē, gan pagastos, kā arī individuālos dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumus.

Ilze Ērmane
Apes novada domes
personāla speciāliste, sabiedrisko attiecību speciāliste
64307215
e-pasts: ilze.ermane@ape.lv

 

Dalīties:
3. janvāris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs