21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apgūta valsts mērķdotācija Vēstures un amatniecības centra izveidei Skolas ielā 4, Apē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2017. gada laikā informējām, ka ir saņemta valsts investīciju mērķdotācija 50 000,00 EUR apmērā Vēstures un amatniecības centra izveidei Skolas ielā 4 (saimniecības ēkā Apes tautas nama pagalmā). Par šiem līdzekļiem bija iecerēts uzsākt vēstures un amatniecības centra izveides darbus noliktavas ēkā Skolas ielā 4, izstrādājot būvprojektu un nomainot jumta segumu.

Būvprojekta izstrāde ir pabeigta. Ir izbūvēts jauns jumta segums. Lai nākotnē nebūtu problēmu ar būves siltumnoturību, iebūvēts arī siltumizolācijas slānis. Pašvaldību papildus mērķdotācijas līdzekļiem piešķīra līdzekļus EUR 8256 jumta logu iebūvei.

2018. gadā tālāka Vēstures un amatniecības centra būvniecība nav paredzēta, jo nav saņemts valsts budžeta atbalsts, kā arī pašvaldībai nav pieejami brīvi finanšu līdzekļi. Vienlaikus informējam, ka 2018.gadā tiks veikti ievērojami pārbūves darbi tautas namā ēkā un tā apkārtnē.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs
Dalīties:
1. februāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs