Saistītie raksti

Amatpersonu un darbinieku atlīdzība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada domes informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija tiek publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Pašvaldības darbinieku amati ir sadalīti mēnešalgu grupās, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk tekstā – Atlīdzības likums) prasībām. Amatu sadalījumu mēnešalgu grupās nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 (29.01.2013., prot.Nr.6 20.§) “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

Lai noteiktu amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, amatus klasificē saimēs un līmeņos atbilstoši 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”:

Katrai mēnešalgu grupai ir noteikts mēnešalgas intervāls (minimālā mēnešalgas likme – maksimālā mēnešalgas likme), kur maksimālā mēnešalgas likme nepārsniedz Atlīdzības likumā noteikto maksimālo mēnešalgas likmi, bet minimālā likme nav zemāka par valstī noteikto minimālo darba algu.

 

Mēnešalgu grupu mēnešalgu intervāli


Informācija par piemaksām,prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

 

 

 

Dalīties:
28. februāris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs