21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Pabeigta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai pašvaldības ceļu pārbūvei uz asfalta segumu

Print Friendly, PDF & Email

 

Ir noslēgusies būvdarbu iepirkumu procedūra pašvaldības autoceļu “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu 2 km garumā, “A2 – Gobas” 0,58 km garumā Virešu pagastā, “Saulieši – Saliņas” posms 0,4 km garumā Gaujienas pagastā pārbūves darbiem.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem tiesības veikt pašvaldības autoceļu “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma 2 km garumā Apes pagastā būvdarbus ir ieguvusi  SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113 par piedāvāto cenu EUR bez PVN 346 528.80; tiesības veikt pašvaldības autoceļa “A2 – Gobas” 0,58 km garumā Virešu pagastā, “Saulieši – Saliņas” posma 0,4 km garumā Gaujienas pagastā pārbūves darbus ir ieguvusi  SIA “8 CBR” reģ. Nr. 43903002559 par piedāvāto cenu EUR bez PVN 159 991.89.

Projekta  realizāciju 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  ietvaros.

Ceļu pārbūves darbus paredzēts veikt 2018.gada būvniecības sezonā.

Par darbu uzsākšanu uz konkrētiem ceļiem tiks sniegta papildus informācija.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs

Dalīties:
1. februāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs