21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par Gaujienas tautas nama darbību remontu laikā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Jau ar janvāri tika uzsākti Gaujienas tautas nama jumta un bēniņu pārseguma atjaunošanas darbi. Kultūras pasākumi un mēģinājumi tautas namā turpmāk nenotiks.

Ar to kultūras dzīve Gaujienā neapstājas, mēģinājumi notiek Gaujienas skolās. Tautas nama amatiermākslas kolektīvi gatavojas vokālo ansambļu skatei, kas notiks 24.februārī, bērnu tautas deju kolektīvs gatavojas draudzības koncertam, kas notiks Gaujienā 20.aprīlī un paralēli deju skatei 27.aprīlī. Senioru deju kolektīvs “Sinda” gatavo 15 gadu jubileja koncertprogrammu, kas notiks 16.jūnijā, Gaujienas un Apes līnijdeju kolektīvi gatavo deju programmu, lai 17. februārī varētu koncertu sniegt Viļakas kultūras namā. Koris gatavojās starptautiskajam koru koncertam, kas notiks 28. aprīlī Gaujienā, bet maijā mēnesī kolektīvs tradicionāli sniegs pavasara koncertu. Pirmsskolas bērnu deju grupa gatavo programmu jau māmiņu dienai. Turpināsim iesāktās tradīcijas un 13.aprīlī notiks mazo vokālistu konkurss “Gaujienas Cālis” un “Putniņi 2018”.

Gaujienas iedzīvotāji var lepoties par skaistām vietām. Gaidīsim pavasari un vasaru, lai varētu brīvdabas estrādēs uzņemt viesmākslinieku koncertus, teātra izrādes un zaļumballes.

Paldies – Gaujienas internātpamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktorēm par atsaucību, nodrošinot kolektīviem mēģinājumu telpas.

Gaujiena tautas nama amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi

Sieviešu vokālais ansamblis Otrdienās, ceturtdienās 16:00-18:00 Gaujienas pamatskolā
Senioru deju kolektīvs “Sinda” Trešdienās 17:00-19:00 Gaujienas pamatskolas zālē
Kamerkoris “Gaujiena” Svētdienās 10:00-14:00 Gaujienas pamatskolas zālē
Vīru vokālais ansamblis Trešdienās 19:00-21:00 Gaujienas mūzikas un mākslas skolā
 

TDK “Kastanītis”

Pirmsskolas deju kolektīvs ”Sīči’’

Līnijdeju kolektīvs “Stand up”

Ceturtdienās

no15:00-16:20

no 16:30-17:15

no 17:30 – 19:00

 

Gaujienas internātpamatskolas

mazajā zālē

Lūdzu sekojiet informācijai!

Laima Poševa
Gaujienas tautas nama vadītāja

 

Dalīties:
9. februāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs