22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Plānotie Latvijas simtgades pasākumi Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

APES NOVADA PLĀNOTIE PASĀKUMI,
kas veltīti LATVIJAS SIMTGADEI 

Notikums Neliels apraksts Laiks Vieta
Apes pilsētas 90 gadu dzimšanas dienas svinības “Mīlestībā savai pilsētai –  Latvijā” Mazpilsēta Ape ir Latvijas sastāvdaļa, kuru par savām mājām ir izvēlējušies cilvēki, kuri šeit dzīvo, strādā, ir… Stāsts par 90 gadiem Latvijā. Bez pagātnes nevar būt tagadne un nevar būt nākotnes. 2018. gada 10. februāris Ape
“Tautas deja Manā pilsēta” Gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem Apes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Metenis”, bērnu deju kolektīvs “Nebēdnieki” kopā ar saviem draugu kolektīviem izdejos savas dejas Latvijai, savai pilsētai.  Koncerta laikā tiks pieminēti arī iepriekšējie deju kolektīvu vadītāji, kuri strādājuši APĒ. 2018. gada 10. marts Ape
Bormaņmuižas parka atjaunošana Trapenes senioru devums nākamām paaudzēm. Tiks iestādīti 100 koki. Trapenes pagasta iedzīvotāji tiek aicināti ierasties uz pasākumu ar līdzpaņemtajiem koku stādiem Bormaņmuižas parka atjaunošanai. Latvijas simtgadē atjaunotais parks būs pagātnes vēstījums nākošām paaudzēm. Aprīlis, maijs Trapenes parks
“Skaista mana tēvu zeme –  strādājot, laivojot, dziedot, dejojot, mīlot…” Aktīvās atpūtas pasākums, kurš noritēs brīvā daba pie, uz, ap upes Vaidavas.

Būs iespēja laivot, sakopt kādu Vaidavas stūrīti, doties pārgājienā un noslēgumā kopā klāsim Balto galdautu lai atzīmētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Svinēsim latviski dziedot latviešu tautas dziesmas, dejojot latvju dančus, ejot rotaļās. Pasākums tiem, kuri mīl Latviju, savu dzimto vietu

2018. gada 4. maijs Ape
 Omītes svētki „Mana bērnības pasaka” Latviešu pieredzes bagātā vecmāmiņa, stāstīs bērniem sen aizmirstās savas bērnības latviskās pasakas, pasākuma izskaņā bērnudārza teritorijā tiks iestādīta ābele, zem kuras nākotnē vecmāmiņa var iepazīstināt bērnus ar skaistākajām latviešu pasakām. 2018. gada

25. maijs

Vidaga
Muzeju nakts

 

Latvijas valsts jubilejas gada tēma ir „Šūpulis”, godinot tos, kuri rada un sargā šūpuļus, izauklē un ceļā palaiž cilvēkbērnus, idejas un lielus darbus mūsu visu kopīgās nākotnes stiprumam. Muzeju nakts ir Eiropas mēroga kultūras notikums, kad vienu nakti maijā durvis ver lielākā daļa valsts muzeju un apmeklētājiem piedāvā īpašus pasākumus bez maksas. 2018. gada

19. maijs

 

Trapene
Latviešu mākslas festivāls un Latvijas karoga godināšana Latvijas vēstniecībā Krievijā Maskavas Latviešu kultūras biedrība (MLKB) ar Latvijas Republikas vēstniecību Krievijā atbalstu no 2018.gada marta līdz maijam rīko Latviešu kultūras dienas Maskavā, veltītas Latvijas 100-gadei. Piedalās Apes novadu kolektīvi: Trapenes k/n sieviešu koris “Trapene”; Virešu s/n VPDK “Virši”; Gaujienas t/n vīru vokālais ansamblis 2018.gada 26.maijs Maskava (Krievija)
“Mūzika Manā pilsētā” Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkta esošo un bijušo audzēkņu koncerts, kurš norisināsies netradicionālā vidē, dabai saplūstot ar mūziku. Putnu čalas un Vaidavas rimtais tecējums mīsies ar Mocartu, Bēthovenu un Paulu… 2018. gada jūnijs Ape
Saulgriežu ugunskuru iedegšanas akcija „Izgaismo Latviju!”

 

Noslēdzoties akcijai „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, Latvijas pierobežā vijas jauns tūrisma ceļš 1836 km garumā. 21. jūnijā ikviens aicināts uz šī ceļa iedegt Saulgriežu ugunskuru, simboliski izgaismojot Latvijas robežu 2018. gada

21. jūnijs

Latvijas pierobežas teritorijā pašvaldības

 

Gaujiena, Ape

 Vasaras teātra diena

 

Piedalās: Alūksnes, Apes ,Smiltenes, Burtnieku novada amatierteātru kolektīvi 2018. gada

21. jūlijs

 

Gaujienas pilsdrupās
„Vītolēni” nometne Jau 16.reizi Gaujienā notiks bērnu un jauniešu radošā nometne „Vītolēni’’. Bērnu  un jauniešu simfoniskais orķestris un koris nedēļas laikā sagatavo koncertprogrammas J.Vītola mūzikas dienām. 2018.gada

20.-28.07.

Gaujiena
Simtgades zaļumballe Akcija Zaļumballes visā Latvijā 2018.gada 11.augusts Gaujiena ,

Trapene

Apes pilsētas svētki Apei 90 “Satikšanās uz perona”

Apes pilsētas svētki tiks svinēti uz šaursliežu dzelzceļa “Gulbene – Valka” Apes stacijā. Šogad aprit 115 gadi kopš sāka kursēt Bānītis, kurš daudzu gadus piestāja arī Apes stacijā. Atminēsim šo laiku, barona Delviga paveikto, ievīsim to visu dziesmās, dejās, aktivitātēs visām paaudzēm.

2018.gada 25.08. – 27.08. Apes pilsēta
100 Dzejoļi Latvijai Dzejas pasākums – 100 Dzejoļi Latvijai 2018.gada 21.septembrī Virešu s/n
“Ziedi Manā pilsētā” Daiļdārzu apskate, floristu meistarklases, koncerts par ziediem. Ape ir bijusi Vislatvijas puķu draugu saieta mājvieta. Apenieši var lepoties ar saviem skaistajiem ziedošajiem dārziem. Mums ir savi floristi, kas Api svētkos ietērpj īpašās rotās. Par to arī šis stāsts.   Apes pilsēta
Lāčplēša dienas pasākums Lāčplēša dienai veltīts gājiens , piemiņas pasākums un atjaunotu piemiņas plākšņu uzstādīšana pieciem Gaujienas Lāčplēša ordeņa kavalieriem 2018.gada 11.novembris Gaujienas kapos
Latvijas 100gadei veltīts svinīgs sarīkojums “Mana pilsēta Manā Latvijā” Latvijas dzimšanas dienai veltīts  koncerts 2018.gada 17.novembris Apes pilsēta
Izstāde „100 grāmatas par Gaujienu” Gaujienas bibliotēka, sadarbībā ar pagasta iedzīvotājiem un citām iestādēm, apkopoja 100 grāmatas, kurās rakstīts vai pieminēts Gaujienas vārds. 2018.gada

Novembris

Decembris

Gaujiena
Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Nometnes Vītolēni jauniešu simfoniskā orķestra, kora, ansambļu un solistu koncerti un gala koncerts kopā ar Latvijas amatierkoriem. Šogad svētki veltīti Jāzepa Vītola iedvesmotājam– Gaujienas ainavai  Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvā. 2018.gada

 27.-28.jūlijs

Gaujiena
 Tematiska muzikāla kompozīcija Jāzepa Vītola Mūzikas dienu ietvaros „Dzīvo notīs!” Latvijas klasiskās mūzikas ciltstēva un pedagoga – Jāzepa Vītola 155.jubilejai veltīta tematiska kompozīcija. Izzinošs uzvedums par neatkarīgās Latvijas muzikālās dzīves veidošanos- ar citātiem, mūzikas nometnes Vītolēni solistu priekšnesumiem un vizuālās mākslas konkursa „J.Vītola mūzika” laureātu darbu izstādi. 2018.gada 28.jūlijs Gaujiena
“Dzeja Manā pilsētā” Apes dzejnieku, rakstnieku devums literatūrā, kultūrā 2018. gada 22.septembris Apes pilsēta
       
100 Latvijas mākslinieku gleznas Apes iedzīvotājiem Vēlamies uzdāvināt saviem cilvēkiem dvēseles baudu piedāvājot gada laikā apskatīt 100 Latvijas mākslinieku gleznas Visa 2018. gada laikā Ape
Izstāde “Daiļamata meistari Manā pilsētā” Apes rokdarbnieču, amatnieku darbu izstāde, godinot un pieminot bijušos daiļamata meistarus pilsētā 2018. gads datums vēl nav noteikt Ape

 

Informāciju sagatavoja:
Gaujienas tautas nama vadītāja,
Apes novada kultūras darba organizatore
Laima Poševa
Dalīties:
5. februāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs