12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Plānotie XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņas pasākumi Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

APES NOVADA PLĀNOTIE PASĀKUMI, kas veltīti
XXVI VISPĀRĒJIEM LATVIEŠU
DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKIEM

Norises laiks Notikums Apraksts Vieta Kolektīvu

dalība

10.03. Deju koncerts ”Tautas deja manā pilsētā” Svinot Apes pilsētas 90. gadu dzimšanas dienu un Latvijas 100gadi tiks veidots koncerts pieminot un godinot šajā laikā strādājušos kolektīvu vadītājus, izdejot skaistās latvju dejas gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem. Ape  

Tautisko deju kolektīvi

28.04. Latvijas un Igaunijas koru festivāls Apes novada koriem un Tartu universitātes korim (Igaunija) ir izveidojusies sadarbība jau daudzu gadu garumā. Katru gadu notiek festivāls Latvijā vai Igaunijā. Šogad festivāls notiks Gaujienā, tajā piedalīsies trīs kori no Latvijas un divi kori no Igaunijas. Festivāla laikā viesi tiks iepazīstināti ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju un Gaujienas kultūrvēsturisko mantojumu. Latvijas kori izdziedās dziesmas no Dziesmusvētku  programmas. Gaujiena  

Apes novada Apes jauktais koris, Trapenes sieviešu koris, Gaujienas kamerkoris Tartu jauktais koris;
Ōru jauktais koris no Igaunijas

26.05. Latviešu mākslas festivāls un Latvijas karoga godināšana Latvijas vēstniecībā Krievijā Maskavas Latviešu kultūras biedrība (MLKB) ar Latvijas Republikas vēstniecību Krievijā atbalstu no 2018.gada marta līdz maijam rīko Latviešu kultūras dienas Maskavā, veltītas Latvijas 100-gadei. Maskava (Krievija) Trapenes k/n sieviešu koris “Trapene”;

Virešu s/n VPDK “Virši”;

Gaujienas t/n vīru vokālais ansamblis

 

27.-28.07.

Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Gaujienā Ikgadējie svētki Dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanai: Jāzepa Vītola 155 dzimšanas dienai veltīti „Vītolēnu” un Latvijas amatierkoru koncerti Gaujiena Apes novada un citu novadu kori
Informāciju sagatavoja:
Gaujienas tautas nama vadītāja,
Apes novada kultūras darba organizatore
Laima Poševa
Dalīties:
5. februāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs