19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta dalībnieki tiekas Trapenes sākumskolā

Print Friendly, PDF & Email

 

Projekts NORDPLUS Junior Nr. NPJR -2017/10128 “FIRST TIMERS” rit pilnā sparā. Šoreiz visi projekta dalībnieki 25. un 26.janvārī pulcējās pie mums- Trapenes sākumskolā.

Gan lielākās, gan mazākās grupiņas bērni viesiem bija sagatavojuši nelielu apsveikuma koncertiņu, kurā lielākā grupiņa izspēlēja savu uzvedumu par ,,Zaķīšu pirtiņu”. Teātra uzvedums tika sagatavots, balstoties uz šīs tikšanās tēmu- ,,Slavenu autoru literārie darbi”.

Projekta ietvaros katrs bērnudārzs izvēlējās kādu slavenu savas valsts autoru un viņa darbu – pārtulkoja to angliski un nosūtīja citiem partneriem, lai savukārt tie varētu pārtulkot šo stāstu vai dzejoli savā valodā un nolasīt, izstāstīt, parādīt sava bērnudārza bērniem. Tā rezultātā gan lietuviešu, gan igauņu un latviešu bērni iepazina mūsu Viļa Plūdoņa “Zaķīšu pirtiņu”, Vika “Ziemassvētku ielu”, Linas Žutautes “Kika Mika un nekārtības rūķis” un Eno Rauda “Kriksītis”.

Bērni ne tikai klausījās kā skolotājas lasa pasaku vai dzejolīti, bet arī skatījās multfilmiņas un pat spēlēja spēles, kas veidotas iesaistot kādu no literāro darbu varoņiem. Tā pat visi parteru bērni zīmēja, līmēja un veidoja to, kā viņi katru pasaku, stāstu vai dzejoli izprot. Līdz ar to visi literārie darbi tika veiksmīgi aplūkoti, kas izpaužas visu partneru bērnu radītajos darbos. Tika veidotas prezentācijas, kā arī uzņemti video par darba procesu un sasniegto rezultātu, un tas viss tika izstāstīts un atspoguļots šīs partneru tikšanās laikā. Savukārt mūsu skolas gaitenī tā ietvaros ir izvietota izstāde, kurā var aplūkot bērnu radītos darbiņus, gan arī informāciju par pašu projektu.

Šīs projekta sanāksmes laikā mūsu kolēģes no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas tika iepazīstinātas gan ar Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupiņu telpām, gan ar skolas klasēm, gan arī tika apmeklēts Trapenes kultūras nams, bibliotēka, sporta zāle. Dalībnieces katrā no pagasta ēkām atrada ko īpašu. Paldies iestāžu vadītājām par iespēju aplūkot mūsu pagasta kultūras dzīvi! Trapenes pirmsskolas skolotājas bija sagatavojušas arī nelielu ieskatu no sava ikdienas darba, dodot iespēju viesiem novērot savas nodarbības. Šajā reizē tika runāts arī par nākamajiem projekta uzdevumiem, saskaņoti plāni un datumi, kā arī izrunāti citi ar projekta realizāciju saistītie jautājumi.

Viesiem bija tā iespēja apmeklēt arī Apes pirmsskolas iestādi ,,Vāverīte”, lai būtu plašāks priekšstats par pirmsskolas izglītību mūsu novadā. Paldies iestādes vadītājai I. Apinei par laipno uzņemšanu!

Nākošā tikšanās projekta ietvaros notiks jau aprīlī Igaunijā – Kohilas bērnudārzā ,,Sipsik”. Tikšanās temats ,,Veselīgs dzīvesveids”. Uz tikšanos Kohilā!

Līga Akmentiņa
Trapenes sākumskolas pirmsskolas skolotāja 
Dalīties:
20. februāris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen