22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Saistītie raksti

Apē biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kopsapulce

Print Friendly, PDF & Email

 

 

28.martā Apē, Apes tautas namā notika biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kopsapulce.

Kopsapulces darba kārtībā bija jautājumi par biedrības aktivitātēm 2017.gadā, par Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” plānotajiem pasākumiem 2018.gadā, kā arī par 2017.gada budžeta izpildi, finansiālās darbības revīzijas akta izskatīšanu, Vadības ziņojuma apstiprināšanu un par biedrības 2018.gada plānoto budžetu.

Biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija” darbības mērķis ir Latvijas pierobežas pašvaldību un citu institūciju organizēta pārstāvība Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu kopēju stratēģiju pierobežas reģiona sadarbībā, ekonomiskā un sociālā progresa nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanā un savstarpējā palīdzības sniegšanā.

Biedrības sastāvā ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Baltinavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Valkas novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība, Zilupes novada pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ērmane

 

 

 

Dalīties:
29. marts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs