Saistītie raksti

Apes novadā darbu sāk jaunatnes lietu speciāliste

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Informējam, ka februārī darbu uzsākusi Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas Jaunatnes lietu speciāliste – Klinta BERNARTE, kura strādās ar jauniešiem visā Apes novada teritorijā!

Darba laiks un vieta:

APĒ (Apes novada domes ēkā):

Katra mēneša otrajā un ceturtajā Pirmdienā 09:00 – 12:00

Katra mēneša otrajā un ceturtajā Ceturtdienā 13:00 – 16:00

GAUJIENĀ (Info centrā):

Katra mēneša otrajā un ceturtajā Otrdienā no 13:00 – 16:00

TRAPENĒ (Pagasta pārvaldes ēkā):

Katra mēneša otrajā un ceturtajā Trešdienā 13:00 – 16:00

VIREŠOS (Pagasta pārvaldes ēkā):

Katra mēneša otrajā Piektdienā 13:00 – 16:00

VIDAGĀ (Skolā):

Katra mēneša ceturtajā Piektdienā 13:00 – 16:00

Lūdzam jauniešus griezties pie Jaunatnes lietu speciālistes Klintas, ar savām vēlmēm, vajadzībām, idejām, priekšlikumiem un  jautājumiem, minētajā darba laikā un vietā, vai zvanot pa tālruni: 25885849, vai rakstot uz e-pastu: klinta.bernarte@ape.lv.

Dalīties:
2. marts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs