Saistītie raksti

Gaujienas pamatskolā projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 Aprīlī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā notiks nodarbības kopā ar psiholoģi Evitu Petručeņu “PAR EMOCIONĀLĀS VARDARBĪBAS MAZINĀŠANU VIENAUDŽU VIDŪ.

Ir svarīgi runāt par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība var skart ikvienu. Skolas laiks ir viens no svarīgākajiem cilvēka dzīvē un tas ietekmē dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā ir saskārušies ar emocionālo vardarbību gan tieši, gan netieši.

(NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA KLAŠU GRUPĀM PIE KLASES AUDZINĀTĀJA)

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”

 

Dalīties:
20. marts, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs