Saistītie raksti

Par iespējamiem pārkāpumiem izrakumu ekspedīciju rīkošanā

Print Friendly, PDF & Email

 

Latvijas Pašvaldību savienība informē, ka no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi vēstuli par iespējamiem pārkāpumiem izrakumu ekspedīciju rīkošanā, kurā sniegta informācija par ceļojumu organizēšanu ar mērķi rakt Otrā pasaules kara lietas Kurzemē, kā arī par to, kādas darbības izrakumu veicējam jāveic, lai šīs darbības būtu likumīgas, t.sk., kuros gadījumos darbības jāskaņo ar pašvaldībām.

Inspekcija vērš uzmanību arī uz to, ka šādi izrakumi var tikt veikti citur Latvijas teritorijā gan valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan dažādu veidu aizsargjoslās, kā arī to laikā var tikt atrastas cilvēku mirstīgās atliekas.

Jāņem vērā, ka gadījumā, kad tiek veikta kara vai citu relikviju meklēšana, visas ar rakšanas darbiem saistītās darbības ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku un pašvaldību, kā arī pašvaldībai, policijai un zemes īpašniekam ir jāziņo arī gadījumā, ja tiek atrastas cilvēku mirstīgās atliekas.

Aicinām pievērst uzmanību, vai pašvaldības teritorijā netiek veikti nelikumīgi izrakumi un šaubu gadījumā sazināties ar Inspekciju.

Dalīties:
8. marts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs