26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Saistītie raksti

Projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

09.03. no plkst.9:20 Nodarbības kopā ar psiholoģi Evitu Petručeņu “PAR EMOCIONĀLĀS VARDARBĪBAS MAZINĀŠANU VIENAUDŽU VIDŪ, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā.

Ir svarīgi runāt par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība var skart ikvienu. Skolas laiks ir viens no svarīgākajiem cilvēka dzīvē un tas ietekmē dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā ir saskārušies ar emocionālo vardarbību gan tieši, gan netieši.

(NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA KLAŠU GRUPĀM PIE KLASES AUDZINĀTĀJA)

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”

Dalīties:
6. marts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs