24.maijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Gaujienas internātpamatskolas aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

 

 

22.februāra pēcpusdienā skolā notika pasākums veltīts zēniem- „Es bij puisis, man bija vara…”

Katru klasi pārstāvēja viens zēns. Žūrijā šogad aktīvi strādāja skolas bibliotekāre Ligija, skolas medmāsa Solvita un pašpārvaldes priekšsēdētāja Daina.

Pirmajā kārtā piedalījās desmit zēni- Magnuss /2.a.kl./., Ēriks /3.a.kl./, Egils /4.a.kl./, Mārtiņš /5.a.kl./, Hoseignasio /5.a.kl./, Edgars /6.a.kl./, Gundars /7.a.kl./, Leons /7.b.kl./.,Igors /6.b.kl./,Lauris /6.b.kl./. Zēniem bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Pirmais bija mājas uzdevums- sava vizītkarte. Turpinājumā zēni pēc kārtas varēja izvēlēties uzdevumus. Jāpierāda bija savu pirkstu veiklība avīzes plēšanā, visgarāko strēmeli izplēsa Gundars. Pa pāriem cīnījās pēdu lekšanā. Šajā uzdevumā mazie zēni bija veiklāki par lielajiem zēniem. Spēlēja galvas bolingu, izbaudīja ziemas priekus uz grīdas-šļūca ar lakatu. Nācās pielietot mājturības stundās gūtās iemaņas-ar naglu un āmuri bija jāizveido sirsniņa.  Deju prasmi zēni pierādīja dejā „Čību čābu”. Zēniem tika pārbaudītas latviešu valodas zināšanas, katrs tika pie kāda mēles mežģa.  Visi kopā centās atbildēt uz dažādiem ekspress jautājumiem. Zēni nebija dzirdējuši par putniem uzvalkos –pingvīni. Katrs cilvēks savā dvēselē ir mākslinieks, zēni savu mākslinieka talantu parādīja- izveidojot suni no dotajiem šabloniem. Mūsu zēni ir vareni mākslinieki. Vislielāko gandarījumu un cīņas sparu zēniem sagādāja braukšana ar bmx riteņiem pa izveidotu trasi.

Pēc pirmās kārtas rezultātiem uz otro kārtu tika izvirzīti- Ēriks, Hoseignasio, Edgars un Gundars. Šajā kārtā zēniem bija jāveic katram savs uzdevums, ko pats izvēlējās. Zēniem savas zināšanas un prasmes bija jāpierāda medicīnā, pavārmākslā, sportā, mūzikā.

„Inteliģentākais zēns”- Hoseignasio

„Smaidīgākais zēns”- Edgars

„Nopietnākais zēns”- Gundars

„Sportiskākais zēns”- Ēriks

Paldies visiem zēniem par drosmi piedalīties un sevi parādīt. Paldies audzinātājām par atbalstu. Liels paldies audzinātājai Lindai par atbalstu un ieguldīto darbu.

Jaunatnes darba koordinatore
Anda Andersone

 


 

8.februārī Ziemeru pamatskolā notika  Alūksnes un Apes novadu skolu sacensības florbolā. Skolas komanda  ar sīvu cīņu izcīnīja 4. vietu. Paldies puišiem -Kristeram Lubānam, Jānim Lubānam, Sandim Sviķim, Mārtiņam Žūkuram, Danielam Kalējam, Arnoldam Boikovam, Edijam Lurinam par spraigo  un atraktīvo cīņu.


 

15.februārī  skolas labākie slēpotāji devās uz Meženieku slēpošanas trasi, kur notika Alūksnes un Apes novada sacensības slēpošanā. Renāte Ozola-Ozoliņa  ieguva 4.vietu, Katrīna Gekiša 5.vietu, Daniels Kalējs 5.vietu, Amīna Millere 6.vietu, Jānis Lubāns 6.vietu. Paldies arī pārējiem bērniem par piedalīšanos.


 

22.februāra aukstajā,  ziemīgajā rītā devāmies uz Madonu, kur -Smecersilā piedalījāmies Latvijas Speciālās Olimpiādes slēpošanas sacensībās. Diena bija auksta un bērniem sevi bija jāpierāda sarežģītās distancēs.  Elīnai Ozolai-Ozoliņai 2.vieta, Ludim Ābelei 2.vieta, Andrejam Batņam 4.vieta, Renātei Ozolai-Ozoliņai 5.vieta. Protams liels paldies par cīņas sparu arī pārējiem bērniem.

Jaunatnes darba koordinatore
Anda Andersone

 


Ap Meteni slaidi laižu,
Lai liniņi gari aug.

Meteņus svinam vidū starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Tādā kārtā Metenis iezīmēja ne tikai pusceļu saulei no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām, bet arī vienu darbu beigšanu un citu sākšanu.

Ja Metenī sniegs uz jumta, tad tas būs arī Lieldienās.

Sacenšanās ragavu braukšanā no kalna – jo tālāk, jo labāk. Turklāt veselīga smieklu deva garantēta.

Meteņdienas ziemīgo burvību izbaudīja arī pirmsskolas grupiņas bērni ar audzinātājām un pirmā klasīte ar savu skolotāju. Tika kurināts ugunskurs, iets rotaļās kopā ar skolotāju Dagniju, vizināšanās prieki no kalniņa un protams desiņu cepšana un siltas tējas baudīšana.Par Meteņdienas cienastu bērni saka lielu un mīļu paldies labam cilvēkam no Gaujienas pagasta, kas ar lielāko prieku atbalsta bērnu pasākumus Gaujienas internātpamatskolā.

Pirmsskolas skolotāja Iluta Šurkina un pirmās klases skolotāja Anda Andersone

112 diena Gaujienas internātpamatskolā.

8. februāra pēcpusdienā 2.-9. klašu skolēnus uzrunāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Apes posteņa pārstāvji. Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kādos gadījumos jāsauc glābšanas dienests, kur zvanīt ārkārtas situācijās. Atgādināja, ka svarīgi nevis padalīties ar ziņu vai video sociālajos tīklos, bet vispirms zvanīt uz 112 un informēt par notiekošo.

Skolēni noskatījās īsfilmu par glābēju darbu. Noslēgumā ugunsdzēsēji atbildēja uz skolēnu jautājumiem par viņu darba ikdienu un kur apgūt šo profesiju. Uzzinājām, ka ugunsdzēsējiem ir atbildīgs un nopietns darbs.

 


Lasītprasmes konkurss

Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās, attīstoties tehnoloģijām, lasīšanas paradumi ir krasi mainījušies. Svarīgi ir ne tikai mācēt lasīt, bet arī kritiski izvērtēt informācijas avotu, izlasīto izmantot, lai sasniegtu mērķus.

Laba lasītprasme nosaka skolēna panākumus visos mācību priekšmetos, ar lasīšanas palīdzību atklāj jaunas zināšanas, veido pasaules uzskatu, emocionālo pasauli, bagātina vārdu krājumu, sekmē empātiju, attīsta domāšanas un argumentēšanas prasmes, iztēli, radošumu, uzlabo komunikācijas prasmes, vēlāk palīdz gūt arī profesionālos panākumus, kā arī ir patīkams brīvā laika pavadīšanas veids. Labas lasīšanas prasmes, protams,  uzlabo arī pareizrakstības prasmes.

Skolā notika lasītprasmes konkurss vecāko klašu skolēniem. Tā mērķis- veicināt lasītprasmi un pilnveidot tās iemaņas, kā arī sekmēt zināšanu un prasmju radošu izmantošanu konkursā.

Vidējā vecuma grupā 2.vietu ieguva 6.a klases skolniece Linda Lejasmeijere. Vecāko klašu grupā 3. vietu – Daina Legzdiņa (7.a kl.) un Simona Tkačenko (7.a kl.). Atzinību ieguva 6.a klases skolniece Agnese Puriņa.

Paldies pārējiem skolēniem par dalību konkursā!

Vita Peneze
Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Rakstu darbu un pierakstu kvalitātes konkurss

Jau vienpadsmito gadu skolā notika 1.a – 9.a klases skolēnu rakstu darbu burtnīcu un pierakstu kvalitātes pārbaude. Mācību priekšmetu skolotāji izvērtēja izglītojamo rakstu darbu burtnīcas,  pierakstus, divus labākos no katras klases iesniedza metodiskās komisijas vadītājām izvērtēšanai.  Kvalitatīvāko, glītāko pierakstu veidotāji tika apbalvoti skolas darba līnijā.

Visglītākie, kārtīgākie pieraksti ir sākumskolas skolēniem: Terēzijai Upeniecei (1.a kl.), Elīnai Adamovičai (1.a kl.), Nanijai Lībai Usklinģei (2.a kl.), Maksimam Magnusam Jermacānam (2.a kl.), Janekam Karasevam (2.a kl.), Danielam Dūmiņam (2.b kl.).

Viskvalitatīvākie un kārtīgākie pieraksti vecākajās klasēs šogad ir Simonai Tkačenko (7.a kl.), Dainai Legzdiņai (7.a kl.). Pateicība arī  Norai Smolovinai (9.a kl.) un Sandim Sviķim (9.a kl.).

 Informācijas apjoms nemitīgi pieaug, tāpēc kvalitatīvi pieraksti ir lielisks palīgs visu mācību priekšmetu apguvē.

Svetlana Lārmane un Vita Peneze
Metodisko komisiju vadītājas

 


Badmintona turnīrs.

1.februārī mūsu skolas skolēni Renāte Ozola-Ozoliņa, Amīna Millere, Ludis Ābele, Rolands Zvaigzne, Emīls Rubenis kopā ar sporta skolotāju Rutu Graudiņu devās uz Salaspils sporta namu, kur Latvijas Speciālā Olimpiāde rīkoja badmintona turnīru. Turnīrā piedalījās 16 skolas, kopā pulcējot 90 sportistus. Mūsu skola šajās sacensībās piedalījās pirmo reizi. Gan skolēni, gan skolotāja guva lielu pieredzi, apmeklējot šādu turnīru.

Ruta Graudiņa
Sporta skolotāja 

 

 


Dambretes turnīrs

25.janvārī norisinājās skolā dambretes turnīra noslēguma posms, uz kuru no katras klases ieradās  viena meitene un viens zēns. Klases labākos dambretes spēlētājus noskaidrojām katrā klasē izspēlējot vienam ar otru. Turnīrs norisinājās divās grupās: 1.-4.klašu grupā un 5.-9.klašu grupā.

1.-4.klašu grupā  atjautīgāko zēnu trijnieks:

1.vieta- Ēriks Zelčs /3.a.klase/

2.vieta -Māris Bistrovs /1.a.klase/

3.vieta -Raivis Gasners /4.a.klase/

1.-4.klašu grupā  atjautīgāko meiteņu trijnieks:

1.vieta- Alise Puriņa /4.a.klase/

2.vieta -Nanija Lība Uskliņģe /2.a.klase/

3.vieta -Estere Puriņa /1.a.klase/

5.-9.klašu grupā atjautīgāko zēnu trijnieks:

1.vieta- Edgars Zelčs /6.a.klase/

2.vieta -Armands Sidrabkalējs /8.b.klase/

3.vieta- Sandis Sviķis /9.a.klase/

5.-9.klašu grupā atjautīgāko meiteņu trijnieks:

1.vieta- Daina Legzdiņa /7.a.klase/

2.vieta -Renāte Ozola-Ozoliņa /9.b.klase/

3.vieta- Amīna Millere /8.b.klase/

 Paldies bērniem par piedalīšanos.

Ruta Graudiņa
sporta skolotāja 

 


Popiela- Latviešu zelta dziesmas

Dziesma ir mūsu dvēseles prieks, senie latvieši visus darbus darot dziedāja. Tā dziesma ir nonākusi arī līdz mūsdienām, dažāda, gan raiba, gan skaļa, gan klusa.

 Cik dažādi mēs uztveram latviešu zelta dziesmas, to mūsu skolas bērni parādīja skanošajā, dejojošajā popielā 25.janvāra pēcpusdienā.

Popielā skanēja visdažādākās dziesmas, sākot ar visvecāko dziesmu, kas pie mums atnāca no 1970.g. „Sikspārņa fledermauša šūpuļdziesma”, ko mums izpildīja „C”.klases bērni-Eila, Roberts, Dāvis ar audzinātājām Inetu, Mirdzu un auklīti Dzidru. Mazie sikspārņi mūs aizveda uz bēniņiem, kur tumšs kā peklē.

Pēc bēniņu apmeklējuma nonācām pilī ,kur mūs sagaidīja  Pelnrušķīte. Dziesmu „Pelnrušķīte” izdejoja Elīna, Renāte, Romāns un Anda. Skatītāji jutās kā pasakā. Un pasaka nebeidzās arī nākošajā priekšnesumā, jo ieradās izdomāta ragana, Vinnijs Pūks un citi ar dziesmu „Disnejlenda”. Disnejlendas tēlus izdziedāja Daina, Simona, Samanta, Agnese un Gundars. Pasakām pienāk beigas, arī šai pasakai. Tomēr popiela turpinājās, un mūs ar savu skaisto skanējumu priecēja Raivis un Magnuss ar  dziesmu „Lūgums”. Aizkustinošā dziesma daudzu skatītāju acīs ieviesa asaras. Gaidot nākošo mākslinieku uzstāšanos skatītājiem tika piedāvāts „Mēmais šovs”, dziesmu minēšana. Minēšana veicās raiti, prieks, ka pārzinam latviešu dziesmas, kā piemēram- „Smilšu rausis”, „Zilais putniņš”, „Meitene ar zaļām acīm”, „Uzzīmē mani”. Nākamais priekšnesums mums lika pabūt Parīzē, Romā, Londonā, tur mēs nokļuvām kopā ar Lindu dziesmā „Es neesmu Džeina Fonda”. Parīzē ilgi nevarējām uzturēties, jo klāt bija „Dzelsgriezējs”, kas solījās pasauli sagriezt. Dzelsgriezēju lomās iejutās Mārtiņš, Edgars un Daniels. Lai uzzinātu, kas tad īsti dzīvo –Tanī pusē, ļoti uzmanīgi skatījāmies un klausījāmies dziesmu „Kas dzīvo tanī pusē”, ko izpildīja Katrīna. Uzzinājušu, kas dzīvo tanī pusē, devāmies mazā ceļojumā kopā ar Andreju, Veroniku, Ludi, Reini, Amandu, Kristianu, Anastasiju, Danielu un Lauri. Ceļojumā devāmies ar vilcienu Rīga- Valka. Piedzīvojumiem bagāts bija mūsu kopīgais ceļojums. Pēc tāda ceļojuma pa 1990. gadu , nonācām 2012.gadā, kad mums visiem palika ne silts, ne auksts. Sākās nākošais ceļojums uz Jauno vilni, kur mūs priecēja Daniels, Mārtiņš, Kristers, Sandis, Edijs un Nora ar dziesmu „Ne silts, ne auksts”. Mūsu „Zelta dziesmu topu” noslēdza mazie ķipari – Elīna, Māris, Estere, Terēzija un Loreta ar dziesmu „Esmu ķipars brašs”.

Tika izdziedātas, izdejotas desmit Zelta dziesmas. Bērni ar saviem priekšnesumiem spēja aizvest uz dažādām vietām un laikiem. Katrs priekšnesums ieguva, kādu titulu un protams saldas pārsteiguma balvas.

Visnopietnākā dalībnieka titulu ieguva Linda ar dziesmu „Es neesmu Džeina Fonda”.

Visatraktīvākie bija Edgars, Mārtiņš un Daniels ar dziesmu „Dzelsgriezējs”.

Vissmaidīgākās dalībnieces titulu ieguva Katrīna ar dziesmu „Kas dzīvo tanī pusē”.

Visklusāko dalībnieku titulu ieguva –Daina, Simona, Gundars, Agnese un Samanta ar dziesmu „Disnejlenda”.

Viskrāšņākie dalībnieki bija Renāte,Elīna, Anda un Romāns dziesmā „Pelnruškīte”.

Visdziedošāko dalībnieku titulu ieguva Raivis un Magnuss ar dziesmu „Lūgums”.

Vismiegaināko dalībnieku nominācija tika piešķirta „C” klasītei ar dziesmu „Sikspārņa fledermauša šūpuļdziesma”.

Vismodernākie dalībnieki bija –Daniels, Mārtiņš, Kristers, Sandis, Edijs un Nora ar dziesmu „Ne silts, ne auksts”.

Vislatviskāko dalībnieku titulu ieguva dziesma „Vilciens Rīga-Valka”- Andrejs, Veronika, Ludis, Reinis, Amanda, Kristians, Anastasija, Daniels un Lauris.

Vismīļākie dalībnieki bija Elīna, Māris, Terēzija, Loreta, Estere ar dziesmu „Esmu ķipars mazs.

 Tika pasniegta arī skatītāju simpātiju balva. Šo balvu ieguva dziesma „Pelnrušķīte”. Paldies audzinātājām par bērnu sagatavošanu un atbalstīšanu. Sirsnīguma un emociju vilnis bija apvijis visus dalībniekus un skatītājus!

Anda Andersone
Jaunatnes darba koordinatore 

 


23.janvārī  Palsmanes inernātpamatskolā norisinājās vēstures un sociālo zinību olimpiāde, kurā veiksmīgi startēja mūsu skolas komanda: Renāte Ozola – Ozoliņa, Sanijs Vorohta, Armands Sidrabkalējs, Emīls Rubenis ar nosaukumu “Gaujienas pūcītes”.

Lai gan laika sagatavoties olimpiādei bija maz, tomēr jaunieši ar prieku un entuziasmu piekrita piedalīties un atkārtot savas zināšanas šajos priekšmetos un doties pie mūsu draugiem uz Palsmani, lai nostiprinātu un pārbaudītu savas zināšanas, kā arī, lai tiktos ar draugiem no citām Vidzemes internātpamatskolām un jauki pavadītu kopā šo janvāra dienu, gūtu sirsnīgas, draudzīgas emocijas!

Visas komandas bija nopietni gatavojušās olimpiādei! Tomēr, pateicoties veiksmei, intuīcijai, komandas biedru sadarbībai, grūtā, saspringtā cīņā mēs guvām pirmo godalgoto vietu un ceļojošo kausu!

Liels paldies manai komandai un skolotājām: sociālo zinību skolotājai G. Dumārovai, Informātikas skolotājai L. Krecelei, vizuālās mākslas skolotājai D. Lubūzei – Vizuliņai, kā arī pārējiem mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājām un skolas vadībai par finansiālo un emocionālo atbalstu!

 Inga Poševa
skolotāja

 


Atzīmējot rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 155. dzimšanas dienu, Gaujienas internātpamatskolas 5.a – 9.a klases skolēni piedalījās konkursā ,,Rūdolfam Blaumanim – 155”.

10.janvāra pēcpusdienā skolēni pulcējās latviešu valodas un literatūras kabinetā. Interesenti iepazinās ar rakstnieka, dramaturga R. Blaumaņa grāmatu izstādi, noskatījās skolotājas sagatavoto prezentāciju „Rūdolfa Blaumaņa personība un daiļrade”, kā arī „Braku” muzeja prezentācijas materiālus – „Blaumaņa dzimtas līkloči”, „Nāc uz Brakiem!”, filmu studijas „Rija” animācijas filmu „Velniņi”.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma 16 dažādas grūtības pakāpes konkursa uzdevumus par R. Blaumaņa dzīvi, personību un daiļradi. Izpildes laiks – nedēļa.

5.a un 6.a klases skolēni noskatījās Leļļu teātra izrādes ,,Velniņi” 1981. gada ierakstu, kā arī klausījās R. Paula dziesmas ar J. Petera vārdiem „Velniņu” izrādei.

Izvērtējot atbildes, konkursā 1. vietu ieguva Daina Legzdiņa (7.a kl.), 2. vietu – 9.a klases skolniece Nora Smolovina, 3. vietu – Linda Lejasmeijere (6.a kl.), atzinības – Simona Tkačenko (7.a), Edijs Lurins (8.a kl.).

Dalībniekus priecēja gan pašu zīmētās ilustrācijas R. Blaumaņa literārai pasakai ,,Velniņi”, gan saldās balvas pasākuma noslēgumā.

Vita Peneze
Latviešu valodas skolotāja 
Dalīties:
2. marts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs