26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Saistītie raksti

Gaujienas un Trapenes skolās projekta ietvaros notiks nodarbības kopā ar psiholoģi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

3. maijā Trapenes sākumskolā no plkst.11:00 un  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā  no plkst.12:20 notiks nodarbības kopā ar psiholoģi Evitu Petručeņu “PAR EMOCIONĀLĀS VARDARBĪBAS MAZINĀŠANU VIENAUDŽU VIDŪ.

Ir svarīgi runāt par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība var skart ikvienu. Skolas laiks ir viens no svarīgākajiem cilvēka dzīvē un tas ietekmē dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā ir saskārušies ar emocionālo vardarbību gan tieši, gan netieši.

(NODARBĪBU PLĀNOJUMS PA KLAŠU GRUPĀM PIE KLASES AUDZINĀTĀJA)


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”

Dalīties:
24. aprīlis, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs