Saistītie raksti

Mūzikas nedēļa “Izdiedāsim Latviju”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

No 3.-6.aprīlim mūsu skolā norisinājās Mūzikas nedēļa. Tā kā tā bija pēc Lieldienu brīvdienām un tikko sācies aprīlis, tad neizpalika arī bez jokiem. Katru dienu visi skolas skolēni un skolotāji bija aicināti ietērpties kādā īpašā tērpā: OTRDIEN – Cepuru dienā, TREŠDIEN – Ačgārnā dienā, CETURTDIEN – Čību dienā, PIEKTDIEN – Krāsainajā dienā. Pusdienu starpbrīdī vienmēr satikāmies, lai kopīgi nofotografētos.

Mūzikas nedēļas aktivitātes izpaudās mācību stundās, kad skolēni iejutās mākslinieku lomā un pavasarīgās krāsās izkrāsoja muzikālās mandalas, kas piektdien tika izliktas mūzikas klasē kā izstāde. Stundas piepildīja arī lustīga kopā dziedāšana, gan tautasdziesmu melodijās, gan populārās latviešu dziesmās.

Sākumskolas klasēm otrdien bija rotaļu stunda, kad visas klases skolas zālē izspēlējām latviešiem zināmākās rotaļas – Krustmāte, Balodītis, Kas dārzā, Daugavas tilts, izdejojām Tūdaliņ, tagadiņ u.c. Ceturtdien bija viktorīna “Izdziedi latviešu tautasdziesmu!” Skolēni sadalījās jauktās komandās, lai sacenstos dažādu uzdevumu veikšanā. Visiem pēc uzzīmētiem attēliem bija jāatmin tautasdziesmas, jāsaliek tautasdziesmas vārdi, jāatmin populāru Latvijas mūziķu personības, jāsaliek latviešu tautas mūzikas instrumenti no puzles gabaliņiem, kā arī jāatmin un jāsaklausa pēc dzirdētās melodijas kāda populāra tautasdziesma. Par apzinīgu muzikālo darbu, katra komanda saņēma balviņas un diplomus.

Pamatskolas skolēni piektdien, 6.aprīlī satikās zālē uz mūzikas nedēļas noslēguma pasākumu “Izdziedāsim Latviju!” Katrai klasei bija jāizvirza komanda, kas piedalīsies konkursā, jāieņem norādītā vieta zālē kopā ar savu audzinātāju, lai dziesmuspēle varētu sākties.

Konkurss sastāvēja no 5 uzdevumiem: “Izdziedi salikto!”, “Izdziedi zīmēto!”, “Izdziedi dzirdamo!” , “Izdziedi redzamo!” un “Izdziedi zināmo!” Katra klase atminēja savu dziesmu uzdevumu, un bija arī iespēja iegūt papildpunktus par papildus dziesmu.  Visiem kopā tas izvērtās kā jauks muzikāls dziesmu duelis, kā muzikāls latviešu zelta dziesmu popūrijs. Skolas zālē izskanēja 31 melodija, kā piemēram, Dzērvenīte, Lilioma dziesma, Kaija, Zemenes, Tikai tā, Cielaviņa, Tā es tevi mīlēšu u.c.

Kopvērtējumā  godalgotās vietas ieguva: 1.vietu – 6.kl. ar skolotāju Ilzi Zilberi, 2.vietu – 8.kl. ar skolotāju Līgu Bukovsku, 3.vietu – 5.klase ar skolotāju Ingu Baumani.

Pēc labi padarīta darba vienmēr pienākas atpūta – pasākumam sekoja pašu skolēnu vadīta DISENĪTE.

Paldies visiem klašu komandu dalībniekiem, audzinātājām, skolotājām,  skatītājiem, atbalstītājiem, paldies “rūķīšiem” par palīdzību zāles izdekorēšanā, punktu skaitīšanā, palīdzību pasākuma norisē un disenītes vadīšanā.

Turpināsim saglabāt mūsu bagātību – latviešu tautasdziesmas, ziņģes un tautā populāras dziesmas, dziedāsim tās gan ikdienā, gan svētkos un būsim lepni par to, kas mums ir – “Izdziedāsim Latviju!”

Vairāk foto

Dagnija Pakalne
Mūzikas skolotāja 
Dalīties:
16. aprīlis, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs