19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Nordplus Junior programmas projekta „First timers” trešā tikšanās Igaunijā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupu skolotājas Anita Pilipa un Līga Akmentiņa, kopā ar projekta koordinatori Daigu Bojāri devās uz Tallinas pusi, lai 11. un 12. aprīlī tiktos ar Nordplus Junior programmas projekta Nr. NPJR- 2017/10128 „First timers” iesaistīto iestāžu skolotājām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šoreiz mūs laipni uzņēma Raplas apriņķa Kohilas bērnudārzs „Sipsik”.

Pirmajā dienā bērnudārzā ar sirsnīgu, muzikālu apsveikumu trīs valodās mūs iepriecināja bērni, turot rokās katras valsts karodziņus, degot svecēm trīs valstu krāsu svečturos. Jutāmies patiesi gaidīti ciemiņi. Iestādes direktore Kristina Magi mūs iepazīstināja ar  bērnudārza mērķi un uzdevumiem, tā neilgo vēsturi.

Dārziņu apmeklē bērni vecumā no 2-7 gadiem, tajā ir 8 grupas. Katrā grupā vienlaicīgi strādā 3 pieaugušie. Bērniem ir iespēja papildus apmeklēt logopēda, psihologa, mākslas, jogas u. c. nodarbības. Plaši tiek izmantotas interneta tehnoloģijas. Šie bērni pirmsskolas vecumā jau prot darboties ar planšetēm, lieto internetu, prot veidot animācijas. Dārziņā uzņem arī bērnus ar īpašām vajadzībām, kam pašvaldība piesaista asistentu. Skolotājas raksta elektronisko žurnālu, ar vecākiem sazinās elektroniski, ir iekārtoti e- portfolio, kuros vecāki redz tikai sava bērna darbiņus. Kad bērns ir pabeidzis pirmsskolas iestādi un ir gatavs skolas gaitām, tad vecākiem ir iespēja lejupielādēt visus bērna gatavotos darbiņus. Dārziņā kopā ar bērniem darbojas arī brīvprātīgie jaunieši no ārzemēm. Šeit bijuši jaunieši no Krievijas, Ukrainas, Itālijas u. c. valstīm. Ļoti skaisti, gaumīgi ir iekārtotas grupu telpas. It visur var redzēt, ka pats svarīgākais ir bērns, viņa vēlmes un intereses. Skolotājām jāpieliek ne mazums pūļu, lai bērnu vēlmju sarakstā būtu ietvertas viņa vecumam apgūstamās prasmes, iemaņas. Ļoti daudz šeit rūpējas par vidi un veselīgu uzturu, kas bija šīs tikšanās reizes tēma. Gribētos teikt, ka šeit bērniem ir liela izvēles brīvība: ja pusdienlaikā neizdodas aizmigt, bērns var klusu darboties centros, kas izkārtoti dārziņa gaiteņos, kāpņu laukumiņos un citur, vai vienkārši pabūt vienatnē. Ciemiņu klātbūtne, šķiet, nepārsteidza bērnus – mirkli viņi mūs vēroja, tad atkal pievērsās savām nodarbēm.

Daudz brīvā laika bērni pavada svaigā gaisā – rotaļu laukumā ar daudzām ierīcēm, pastaigās, sporta nodarbībās, iestādes teritorijā pārvietojoties ar dažāda veida transporta līdzekļiem, kurus ņem līdzi no mājām. Šeit ļoti rūpējas par bērnu drošību – ir ķiveres, ceļgalu sargi.

Ciemiņiem piedāvāja vērot sporta nodarbību laukumā un bērnu darbojošanos ar planšetēm nodarbībā, kurā pārbaudīja bērnu zināšanas par kosmosu.

Kā viens no uzdevumiem uz šo tikšanās reizi bija sagatavot katrai partnervalstij prezentāciju vai filmiņu, par to kā mūsu pirmsskolas iestādēs izdzīvojam veselīgu dzīvesveidu. Prezentācijas ļoti veiksmīgi parādīja daudzās iespējas, kā bērniem mācīt un viņos ieaudzināt visu veselīgo.   

Devāmies arī nelielā pastaigā pa Kohilu. Katrā no vietām, kur bijām, mūs laipni sagaidīja. Tikāmies ar izglītības darba speciālisti pašvaldībā. Skolotājas pavadībā izstaigājām privātskolu, klausījāmies mums veltītu dziesmu skolēnu izpildījumā. Apmeklējām bibliotēku, kas iekārtota bijušajā zirgu stallī. Šajā ēkā savu radošumu attīsta bērni, kuri apmeklē mākslas skolas nodarbības. Te iekārtota arī pavisam maza klasīte  privātskolas bērniem. Lieliem un maziem Kohilas iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt plašo Sporta centru. Tikai ar vienu lietu vietējie iedzīvotāji nav mierā: viņu ikdienu traucē skaļie putni- kraukļi.

Otrajā darba semināra dienā tikāmies ar dalībvalstu skolotājām, izvērtējām padarīto, vienojāmies par nākamās un pēdējās tikšanās reizes mājas darbu un saņēmām sertifikātus.

Pēdējā mūsu kopīgā projekta tēma ir „Mazie patrioti”, kas veltīta pilsoniskajai audzināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Ciemos mūs gaidīs kolēģi no Dikļiem un Zilākalna. Tātad – 12. un 13. jūnijā tiekamies tepat Latvijā!

Līga Akmentiņa un Anita Pilipa
Trapenes sākumskolas pirmsskolas skolotājas 
Dalīties:
19. aprīlis, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen