27.09. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu:

Tiek noteikti ierobežojumi satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2018.gada 29.marta līdz turpmākajam rīkojumam.

Rīkojums

Apes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums Satiksme aizliegta

transportlīdzekļiem (to sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto –

7 tonnas (312.zīme)

Satiksme ierobežota posmā S

Ape –Kalpaki – Silmaļi – Melnupes

0,00 12,69
Sapnīši – Graudi 0,00

2,69

Lipski – Jaunlāči – Eglītes 0,00

8,23

Jaši – Baloži -Vārpas 0,00

1,82

Ape – Priedītes – Priedulēni 0,00 1,61
Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi 0,00 7,09
Ķekši – Ķipari – Žagatas – Purveiti 0,00 4,78
Grūbe – Silamiķītes 0,00 2,64
Grūbe – Jaunazuši 0,00 3,28
Dārziņi – Purakalni – Ķekši 0,00 3,94
Vīksnas – Korintes – Grietiņas 0,00 2,91

 

Trapenes pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

Autoceļa nosaukums

Satiksme ierobežota

Transportlīdzekļiem (to sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto – 3,5 tonnas (312.zīme)

No km

Līdz km

Trapene – Lejastrapene 0,00 4,65
Trapene – Nigasti 0,00 1,90
Kristiņi – Stādzeni 0,00 1,45
Indriķi-Ķēniņkalni 0,70 1,49

 

 

Virešu pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums Satiksme ierobežota posmā Ierobežojuma veids
No km Līdz km
V411-Čiekuri-Gargrīdas- Druvkalni 0,00 10,8 2,5 t (313.zīme)
A2-Augstkalni 0,00 0,88 10 t (312.zīme)
V411-Bišusili 0,00 6,13 10 t (312.zīme)
V411-Līves –  Kalnvidi 0,00 4,04 10 t (312.zīme)
V368-Staldes 0,00 1,14 10 t (312.zīme)
A2-Vecaidievi 0,00 1,97 10 t (312.zīme)
A2 – Sidrabene – Raiteri 0,00 1,35 10 t (312.zīme)

 

Gaujienas pagasta teritorijas autoceļi, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi

  Autoceļa nosaukums Satiksme ierobežota posmā Ierobežojuma veids
No km Līdz km
Tuntes – Līvakas 0,00 3,20 7t (312.zīme)
Dambīši – Lesiņi 0,00 2.22 2.5t (312.zīme)
Zvārtava – Sili 0,00 3.85 2.5t (313.zīme)
Zvārtava – Imantas 0,00 2.05 2.5t (312.zīme)
Grāvi – Kūdras purvs 0,00 1,21 2.5t (312.zīme)
Rogas – Garāsala 0,90 2,21 2,5t (312.zīme)
Rudzīši – Līdumkalni 0,00 2,55 2,5t (313.zīme)

 

Gundars PIHLIS
Apes novada pašvaldības aģentūras

‘’Komunālā saimniecība’’ direktors                             
Dalīties:
21. aprīlis, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs